AOF.no

Kommunikasjon og kunderelasjoner

Kurs ID: 501382

Oppstart

torsdag 16. februar 2023

Slutter

mandag 17. april 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

lørdag 11. februar 2023

Pris

5500,-

Timeantall

Totalt: 16

Timer med foreleser: 16

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du med kunder og synes at det kan være utfordrende å takle kundehenvendelser eller den "vanskelige" kunden?

Synes du det er vanskelig med kundebehandling eller vil bli enda bedre på kundebehandling og det er en del av jobben din. Da kan dette kurset være midt i blinken for deg.

Vi setter fokus på relasjonell atferd og hvordan du selv kan påvirke de rundt deg ved å være en enda bedre på deg selv og behandling/mottak av kunder. Vi setter også av en økt til selgerrollen du har som kundemottaker og hvordan du kan styre kunden. Kurset har til sammen 6 samlinger. 4 av samlingene er på 3 timer. Etter disse 4 samlingene vil det avholdes oppsummering/refleksjonssamlinger etter 2-3 uker og etter ca 2 måneder slik at vi kan vi høre om hverdagen har blitt bedre og eventuelt komme med forslag til videre relasjonell jobbing.

Opplæringen retter seg mot personer som jobber i ulike bransjer kommuniserer med mennesker i jobbsammenheng for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

Kurset har ingen krav til forkunnskaper annet enn litt erfaring med kunder og kundebehandling.

Innholdet i kurset retter seg mot kursdeltakernes arbeidserfaring/arbeidsplass i møte med bruker av tjenestene som tilbys.

Temaer i kurset er:

 • Generelt om kommunikasjon

 • Sender og mottaker av et budskap

 • Dialogferdigheter

 • Relasjonsbygging og dialogens påvirkning på relasjonen

 • Hva er en konflikt og hvordan løsers konflikter gjennom kommunikasjon

 • Hvordan tillit påvirker, og hvordan tillit bidrar til en utviklende kommunikasjon for alle parter

 • Erfaringsdeling sett opp mot teori, og hvordan en selv reagerer når man møter motstand av brukere av tjenestene som tilbys.

Hovedmålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å analysere, beskrive og forstå hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner og mennesker i jobbsammenheng.

 Etter endt kurs skal deltakerne:

 •  Ha tilegnet seg kunnskap om hvilke forhold som kan påvirke kommunikasjon, relasjon, samspill med ulike brukergrupper av tjenestene

 •  Ha tilegnet seg kunnskaper og innsikt i hvorfor konflikter oppstår, hvordan en kan løse disse

 •  Ha undersøkt og vurdert sine egne reaksjoner på motstand og konflikter i relasjon til andre

 •  Ha tilegnet seg forståelse og innsikt i hvordan møte mennesker, å gå fra å tenke "jeg-du modus", til å kunne se og utføre dialogen som et "vi-modus".  

 • Ha innsikt i hvordan tillit kan bygges opp gjennom dialog og hvilken påvirkningskraft tillit er for å kunne utføre arbeidsoppgaver.

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på kurset. Kurset skal bidra til en bedre arbeidshverdag som kundebehandler

Egen finansiering eller via arbeidsgiver. For noen kan det søkes om stipend for kortere kurs hos egen fagorganisasjon.

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.