AOF.no

Kollektiv arbeidsrett

Kurs ID: 501436

Oppstart

mandag 20. november 2023

Slutter

fredag 24. november 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 12:30

Påmeldingsfrist

søndag 17. september 2023

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tonje Kåsene

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsrettslinja består av 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.  Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid.  Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern.

Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

Kollektiv arbeidsrett gir en fordypning i reglene om det kollektive avtalesystemet, grunnlaget for krav om tariffavtale, rettslig grunnlag og gjennomføring av arbeidskamp, tvistebehandling i tariffsaker mv.

Varighet: 40 timer institusjonell undervisning

Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrettens Rettskilder


Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje.  De som ønsker formell kompetanse, må selv melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.  Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del.  Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng.  Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne. 

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført Arbeidsrettens Rettskilder

Fullført Arbeidsrettens Rettskilder

 • Foreningsretten/organisasjonsretten

 • Valg av tariffavtale

 • Arbeidskamp/arbeid ifm konflikt

 • Uorganiserte arbeidstakeres stilling

 • Tariffavtalebegrepet

 • Ufravikelighetsprinsippet

 • Tolking av tariffavtaler

 • Arbeidsretten

 • Juridisk oppgaveteknikk

 • Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om de tariffrettslige reglene, og kunne gi en oversiktlig framstilling av disse.

 • Forelesninger

 • Dialogundervisning

 • Diskusjoner

 • Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i gruppe

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tonje Kåsene

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.