AOF.no

KiD kurslederopplæring

Kurs-id: 504532

Oppstart

mandag 3. juni 2024

Slutter

fredag 7. juni 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–15.00

Påmeldingsfrist

mandag 20. mai 2024

Pris

9 275,–

Timeantall

Totalt: 36

Timer med foreleser: 36

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD, fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset. Kognitivt baserte intervensjoner mot depresjon er effektive, både gitt individuelt og i kursformat; KiD-kurs anbefales derfor som et effektivt og rasjonelt tiltak av Folkehelseinstituttet (2011:1 Bedre føre var).

Det er ønskelig å tilby KiD i flest mulig kommuner i Norge. For å få til dette, må det utdannes kursledere, og AOF arrangerer opplæring for sertifisering som KiD-kursleder over hele landet.

Kurset går over 5 sammenhengende dager.

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuell profesjon/yrkesbakgrunn kan være bl.a.:

 • psykolog

 • lege

 • sykepleier

 • vernepleier

 • ergoterapeut

 • sosionom

 • fysioterapeut

 • miljøterapeut

 • veileder innen ulike tiltak rettet mot personer med hjelpebehov

 • andre som jobber klinisk med personer som har ulike depresjonstilstander

Dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er 3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan holde kurs alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse 

I forkant av kurset får deltakerne tilsendt kursbok som skal leses før kursstart. Det anbefales også at kursdeltakerne leser om temaet kognitiv terapi ved depresjon, før oppstart.

Opplæringen foregår over 5 intensive og sammenhengende dager, basert på forelesninger, gruppeøvelser og trening som kursleder/rollespill.

I tillegg til opplæringen på dagtid (36 timer), må kursdeltakerene forberede seg til neste dags øvelser. Deltakerne må derfor sette av tid (3 – 5 timer hver kveld) i kursuken til å forberede seg til neste dag. Erfaring fra tidligere kurs tilsier at det er en klar fordel å overnatte på kursstedet, dersom det er mulig.

Tema for undervisningen er:

 1. Depresjon, diagnostikk og forekomst

 2. Introduksjon til KiD-konseptet

 3. Målgruppe og mål

 4. Kognitiv teori og den kognitive modell for mestring av depresjon

 5. Kogntiv teori anvendt i et kurskonsept

 6. Pedagogisk metodikk ved KiD-kurset

 7. Gjennomgang av de 10 kursdagene, øvelser og demonstrasjon

 8. Kvalitetssikring, kursformatet, veiledning og ko-leders rolle

 9. Oppstart og gjennomføring av KiD

Etter kurslederopplæringen:

Det er en ubetinget fordel om kursdeltakerne holder eget kurs kort tid etter gjennomført KiD-opplæring. Erfaring tilsier at dette bør skje innen ett år, for at kursleder skal ha best mulig nytte av opplæringen. Det tilbys veiledning fra kurslærer/foreleser for å komme i gang med egne kurs.

Etter godkjent kurslederopplæring vil deltakerens kontaktinformasjon bli oversendt til Rådet for psykisk helse. Dette fordi kun godkjente kursledere kan bestille kursmateriell til egne kurs. Videre vil godkjente kursledere fremkomme på liste hos Rådet for psykisk helse.

Godkjente kursledere kan senere bygge på opplæringen, for så å bli sertifisert også som KiB-kursleder.

Kursdeltaker skal etter endt kurslederopplæring holde kurs i egen kommune, virksomhet eller foretak.

Fysisk klasseromskurs - Scandic Park Hotel Sandefjord


Godkjenninger:

Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 30 timer.

Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet med 36 timer.

Den norske legeforening som valgfritt kurs i disse spesialitetene, med tellende poeng/timer:
Allmennmedisin – 35 poeng, Arbeidsmedisin – 15 timer.

Norsk ergoterpeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i psykisk helse med 36 timer.

Norsk fysioterpeutforbund som tellende med 35 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning. Kurset kan også telle til fornyet godkjenning for spesialister.

Fagforbundet som tellende i klinisk fagstige for personell med minimum tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialområdet, med 36 timer.

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.


Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

Forelese ved kurset
:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Det kreves tilstedeværelse alle fem dager for å bli godkjent kursleder.

Kursavgift kr 9275,- inkluderer kursmateriell og undervisning. I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kursstedet. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke, lunsj og pausebevertning 5 dager kr 3800,-

Overnatting man-fredag, inkl frokost, lunsj og pausebevertning kr 10120,-

Overnatting man-fredag inkl frokost, lunsj og pausebevertning + overnatting fra søndag kveld kr 11700,-

Dagpakke eller hotell velges i påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist 07.05.2024. (Bindende påmelding fra 07. mai 2024)

Kursprisen er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justering kan forekomme.

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.