AOF.no

KIB kurslederopplæring

Kurs ID: 502376

Oppstart

onsdag 6. desember 2023

Slutter

fredag 8. desember 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 3. november 2023

Pris

4990,-

Timeantall

Totalt: 21

Timer med foreleser: 21

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Scandic Grand Hotell Tromsø

Kontakt

Rune Mathiassen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

En av disse vil forelese ved kurset:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Rolf Gjestad

Psykolog, erfaren kliniker og kurslærer for KiD/KiB, som nå arbeider som forsker i Helse Vest. Gjestad har lang erfaring som foreleser innen temaene; stressreaksjoner etter kritiske hendelser, dagliglivets stress, stressmestring, forskningsmetode og statistikk. I tillegg har han også veiledet arbeidsgrupper, spesielt grupper tilhørende helse- og sosialtjenesten.

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er

3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Det er et krav at man har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • Målgruppe, pedagogisk metode og form

  • En modell for sammenhengen mellom belastning, mestring og stress

  • Identifisering av belastning og ulike kilder til opplevd belastning

  • Reaksjoner på belastning og stress

  • Ulike strategier for håndtering av belastning

  • Kognitiv teori og den kognitive modellen

  • Kognitiv metodikk som verktøy til utvikling av egen mestring

  • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger

  • Å arrangere KiB kurs

  • Øvelse i bruk av metoden

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen. Som på KiD kurslederopplæring, vil det være nødvendig med 3 - 5 timer egeninnsats de to kveldene før dag to og tre. Videre blir deltakernes kontaktinformasjon gitt videre til Rådet for psykisk helse, både for å kunne bestille kursmateriell og stå på liste over godkjente kursledere.

Etter gjennomført kurslederopplæring i KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, deretter 2 samlinger med 3-8 ukers intervall. Det kan være 6-14 deltakere på hvert kurs.

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, vurdere og videreutvikle håndtering av egen belastning.

Sted: Scandic Grand hotell i Tromsø

Fysisk klasseromskurs.

Det kreves tilstedeværelse alle tre dager for å bli godkjent kursleder.

Kursavgift inkl undervisning og materiell kr 4.600,-. NB! Obligatorisk tilleggsvalg for hotell. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke, lunsj og pausebevertning 3 dager kr 1716,-

Dagpakke, samt overnatting i enkeltrom onsdag - fredag kr 5116,-

Dagpakke, samt overnatting i enkeltrom tirsdag - fredag kr 6816,-

Troms og Finnmark

Scandic Grand Hotell Tromsø

Kontakt

Rune Mathiassen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.