AOF.no

KiB kurslederopplæring 12.-14.10.2022

Kurs ID: 500837

Oppstart

onsdag 12. oktober 2022

Slutter

fredag 14. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

mandag 12. september 2022

Pris

4190,-

Timeantall

Totalt: 21

Timer med foreleser: 21

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Scandic Sørlandet

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

 • Målgruppe, pedagogisk metode og form

 • En modell for sammenhengen mellom belastning, mestring og stress

 • Identifisering av belastning og ulike kilder til opplevd belastning

 • Reaksjoner på belastning og stress

 • Ulike strategier for håndtering av belastning

 • Kognitiv teori og den kognitive modellen

 • Kognitiv metodikk som verktøy til utvikling av egen mestring

 • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger

 • Å arrangere KiB kurs

 • Øvelse i bruk av metoden

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring i KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, deretter 2 samlinger med 3-8 ukers intervall. Det kan være 6-14 deltakere på hvert kurs.

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, vurdere og videreutvikle håndtering av egen belastning.

 • Fysisk klasseromskurs - Scandic Sørlandet, Travparkveien 14. 4636 Kristiansand

Foreleser

Ottar Bjerkeset

Er født i 1967, er utdannet lege fra München i Tyskland, og er spesialist i psykiatri. Har siden 2013 jobbet med undervisning, veiledning og forskning ved HiNT/Nord universitet, Campus Levanger. Jobber fortsatt også litt som kliniker/psykiater.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Deltakelse alle tre dager for å bli sertifisert.

Kursavgift inkl undervisning og materiell.

Obligatorisk tilleggsvalg for hotellkostnader; dagpakke eller helpensjon. Valg gjøres ved påmelding

Dagpakke (lunsj og pausebevertning) kr 1650,-

Helpensjon (enkeltrom onsdag - fredag, frokost, lunsj, pausebevertning og middag) kr 4030,-

Helpensjon (som over, med tilknytningsdøgn fra tirsdag) kr 5000,-

Avmeldingsfrist er 12.09.2022

Agder

Scandic Sørlandet

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.