AOF.no

Kampanjeplanlegging og kreative prosesser

Lær mer om kampanjeplanlegging og markedsføring, målgruppeanalyse og markedsdifferensiering, salg og service, og grunnleggende om kreative prosesser. Dagskurset er for deg som jobber i privat eller offentlig sektor.

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Oppstart

29.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

3 500,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Innlandet

AOFs lokaler Hamar, Torggata 91

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Kurset retter seg mot medarbeidere, fagarbeidere og personer med høyere utdanning som jobber innenfor kontor, salg, service og markedsarbeid.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

Kurset tar for seg ulike fagspesifikke tema som omhandler merkantile tema, som markedsføring, kommunikasjon, administrasjon og salg.

  • Kursdeltakeren skal få fagspesifikk kompetanse på fagtema innen merkantile fag.

  • Kursdeltakeren skal få kjennskap til og erfaring med hvordan man kan jobbe mot kampanjeplanlegging, markedsføring og målgrupper.

  • Kursdeltakerne skal opparbeide seg kompetanse på metoder og prosjektplanlegging.

  • Kursdeltakeren skal få kjennskap til verktøy som kan være aktuelle å bruke inn mot markedsaktiviteter og administrasjon.

  • Kursdeltakeren skal få et mer reflektert forhold til arbeid med salg, kommunikasjon, kvalitet og service.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom, med underviser. Du møter til adressen som er oppgitt i kursinformasjonen.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?