AOF.no

Taushetsplikt for deg som arbeider med barn og unge

Kurs ID: 501730

Oppstart

onsdag 30. november 2022

Slutter

onsdag 30. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 31. oktober 2022

Pris

2990,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Rune Mathiassen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Erfaringene viser at det er stor usikkerhet i kommunene når det gjelder taushetsplikten i arbeidet med barn og unge. Tilsyn fra statsforvalteren viser det samme. Det er tydelige utfordringer når det gjelder kommunens plikt til internkontroll på området. Det er også store utfordringer når det gjelder forståelsen av taushetsplikten sett opp mot samarbeid på tvers, og hvordan man skal håndtere taushetsplikten opp mot meldeplikten til barneverntjenesten.

Foreleser - Kurt Bjørnnes

Advokat Kurt O. Bjørnnes har inngående kjennskap til kommunal sektor og har i mange år holdt kurs og foredrag for kommuner og andre offentlige instanser. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet, og er åpen for innspill og spørsmål fra deltakerne.

Alle som jobber med barn og unge

Behøver ingen forkunnskaper

·       Innledning om kommunens plikt til internkontroll etter kommuneloven § 25-1 når det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt     

·       Taushetsplikt

 • Hensynene bak taushetsplikten

 • Taushetspliktens hovedinnhold; forvaltningsloven § 13

 • Helsepersonellets taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21

 • Samarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen

 • Samarbeid og kommunikasjon med andre forvaltningsorganer

 • Samtykke som godt verktøy for samarbeid

·       Opplysningsplikt til barneverntjenesten

 • Barnekonvensjonen

 • Meldeplikten med fokus på lovsvilkårene i barnevernloven § 6-4

·       Avvergingsplikten etter straffeloven § 196

·       Vitneplikt

 • For fylkesnemnda

 • For domstolene

 • Forklaringer til andre offentlige myndigheter; herunder politiet.

Dette kurset skal øke kunnskapen og forståelsen om regelverket på området. Kurset er lagt opp på en praktisk måte, og det er rikelig anledning til å stille spørsmål underveis.

Fysisk klasseromskurs i Tromsø

Ingen eksamen eller avsluttende prøve

Deltakeravgift kr 2990,-

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Rune Mathiassen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.