AOF.no

Jeg som leder

Kurs ID: 502254

Oppstart

onsdag 22. mars 2023

Slutter

onsdag 24. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

fredag 17. mars 2023

Pris

8000,-

Timeantall

Totalt: 24

Timer med foreleser: 24

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ønsker du mer kunnskap innen ledelse, og ønsker å utvikle deg selv som leder, er dette kurset for deg!

Kurset egner seg veldig godt for de som ønsker å bli bedre på seg selv som leder eller mellomleder.

Kurset baserer seg på relasjonskompetanse og bygger videre fra boken Relasjonsledelse av Jan Spurkeland.

Opplæringen retter seg mot personer som jobber i ulike bransjer kommuniserer med mennesker i jobbsammenheng for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

Kurset har ingen krav til forkunnskaper.

Innholdet i kurset retter seg mot kursdeltakernes arbeidserfaring/arbeidsplass i møte med bruker av tjenestene som tilbys.

Temaer i kurset er:

 • Generelt om kommunikasjon

 • Sender og mottaker av et budskap

 • Dialogferdigheter

 • Relasjonsbygging og dialogens påvirkning på relasjonen

 • Hva er en konflikt og hvordan løsers konflikter gjennom kommunikasjon

 • Hvordan tillit påvirker, og hvordan tillit bidrar til en utviklende kommunikasjon for alle parter

 • Erfaringsdeling sett opp mot teori, og hvordan en selv reagerer når man møter motstand av brukere av tjenestene som tilbys.

Hovedmålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å analysere, beskrive og forstå hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner og mennesker i jobbsammenheng.

 Etter endt kurs skal deltakerne:

 •  Ha tilegnet seg kunnskap om hvilke forhold som kan påvirke kommunikasjon, relasjon, samspill med ulike brukergrupper av tjenestene

 •  Ha tilegnet seg kunnskaper og innsikt i hvorfor konflikter oppstår, hvordan en kan løse disse

 •  Ha undersøkt og vurdert sine egne reaksjoner på motstand og konflikter i relasjon til andre

 •  Ha tilegnet seg forståelse og innsikt i hvordan møte mennesker, å gå fra å tenke "jeg-du modus", til å kunne se og utføre dialogen som et "vi-modus".  

 • Ha innsikt i hvordan tillit kan bygges opp gjennom dialog og hvilken påvirkningskraft tillit er for å kunne utføre arbeidsoppgaver.

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men det vil bedt om at du som deltaker sender inn 2- 3 refleksjonsnotat i løpet av kurset.

Kurset er berettiget stipend fra Handel og kontor (HK), vi hjelper deg med søknaden.

For å søke stipend fra HK må du har vært medlem sammenhengende i 3 år. Se vedlagte link:

https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend/HKs-Utdanningsfond se under punkt 4. Denne type stipend kan søkes en gang pr kalenderår og er på kr 8000.-

Kursprisen inkluderer utsending av boka Relasjonskompetanse av Jan Spurkeland.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.