AOF.no

Jeg bare MÅ! Tvangslidelser hos barn

Kurs ID: 500282

Oppstart

onsdag 9. februar 2022

Slutter

onsdag 9. februar 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

mandag 7. februar 2022

Pris

1500,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

På dette digitale kurset gjennomgås det du må kunne om tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom:

 • Hvordan kunne gjenkjenne atferd som kan være forenlig med diagnose?

 • Hvordan søke riktig behandling?

 • Behandling og hvordan tilrettelegge i barnehage og skole

For deg som jobber med barn, enten det er i barnehage/skole/SFO, helsetjeneste, barnevern eller BUP

Ingen krav til forkunnskaper.

Tvang er en lidelse hvor det finnes veldig god behandling. Forskning har vist at det er viktig å komme i gang med behandling så raskt som mulig. Uten behandling vil man ofte bare bli mer og mer plaget.

Kurset gjennomføres digitalt og følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • OCD som en angstlidelse

 • Hva er OCD

 • Diagnostisering

 • Kjennetegn

 • Behandling og tilrettelegging

 • Eksponeringsbasert Kognitiv Atferds Terapi

Foreleser:

Nor Christian Torp

Psykolog og forsker, arbeider i OCD Team i Vestre Viken HF. Han tok en doktorgrad på behandling av OCD og angst i 2015, og har arbeidet systematisk med OCD i mange år før det.

Nor Christian var med på å opprette OCD Team i helseforetak i Norge, med spesielt ansvar for barn og ungdom.

 • Skape trygghet for at man har nok kunnskap til å være med å gi rett hjelp så raskt som mulig.

 • Gi forståelse for viktigheten av å kunne være med å tilrettelegge for barn og ungdom og deres foreldre mot det å bli frisk av tvangslidelsen.

Virtuelt klasserom - Teams

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.