AOF.no

Italiensk nybegynner

Dette er helt grunnleggende Italienskkurs for voksne som ønsker å lære grunnleggende italiensk. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Det krever ingen forkunnskaper får å starte på dette kurset.

Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel italiensk. I tillegg vil du lære en del om den italienske kulturen.

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

17.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 900,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Voksne kvinner og menn som ønsker å lære seg grunnleggende italiensk og bli kjent med den italienske kulturen.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper

Dette er grunnleggende italienskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reisesammenheng.

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i Italia. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel fransk. I tillegg vil du også lære en del om den italienske kulturen.

Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Generelt:

For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse:

Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse:

Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale:

Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. Uttrykke seg muntlig. Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner. Uttrykke seg skriftlig Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. Vokabular Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer.

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap om grammatikk og uttale.

Ingen eksamen

Deltaker betaler selv for deltakeravgift

Interessert i noen av disse?