AOF.no

Introduksjonskurs – Salg – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500527

Oppstart

onsdag 28. september 2022

Slutter

onsdag 7. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 16. september 2022

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

HAMAR

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bli en god medarbeider på salg.

Dette kurset gir deg en introduksjon til salgyrket, og du får innsikt i ulike deler av det å jobbe innen førstelinjetjenesten.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR).

 

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren 

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - De 5 p'er i salg  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Ulike typer salg  

Emne 8: Fagspesifikt tema - Produktets vareflyt og alt som påvirker  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Markedsføring  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

 

Omfang 40 timer (10 økter a 4 timer) 

Læringsmål for kurset: 

 

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner er organisert 

L2 - kunne se og forstå kundens behov 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om lover innen salgsarbeid 

L5 - ha innsikt i de 5 p'er 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen salg 

L9 - ha fått kunnskap om hvordan salgsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i en salgsbedrift 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Noen fagforeninger har stipender for korte yrkesrettede kurs. Se hjemmesiden til ditt forbund.

Innlandet

HAMAR

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.