AOF.no

Introduksjonskurs – Salg – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500527

Oppstart

tirsdag 24. januar 2023

Slutter

tirsdag 28. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 10. januar 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Hamar

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er er i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett.

Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra før innen salg. Er du i en situasjon der du trenger å finne deg et nytt yrke, eller har et ønske om å prøve noe nytt? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset passer veldig fint for deg som er i en omstillingssituasjon, og gir deg et faglig grunnlag i en ny arbeidssituasjon innen salg.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR).

 

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren 

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - De 5 p'er i salg  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Ulike typer salg  

Emne 8: Fagspesifikt tema - Produktets vareflyt og alt som påvirker  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Markedsføring  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

 

Omfang 40 timer (10 økter a 4 timer) 

Læringsmål for kurset: 

 

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner er organisert 

L2 - kunne se og forstå kundens behov 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om lover innen salgsarbeid 

L5 - ha innsikt i de 5 p'er 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen salg 

L9 - ha fått kunnskap om hvordan salgsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i en salgsbedrift 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset. Du får kursbevis ved fullført kurs.

Har du vært medlem i et LO forbund mer enn 3 år, så kan du søke LOs utdanningsfond for korte yrkesrettede kurs på inntil kr 4 000,-.

Innlandet

Hamar

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.