AOF.no

Introduksjonskurs – salg

Kurs ID: 502868

Oppstart

tirsdag 30. januar 2024

Slutter

tirsdag 9. april 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 30. januar 2024

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er digitalt, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett. Det er kurs 10 mandagskvelder fra kl 17-21.

Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring innen salg. Er du i en situasjon der du trenger å finne deg et nytt yrke, eller har et ønske om å prøve noe nytt? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset passer veldig fint for deg som er i en omstillingssituasjon, og gir deg et faglig grunnlag i en ny arbeidssituasjon innen salg.

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger en introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

 1. introduksjon og organisering av sektoren 

 2. lovverk i det norske arbeidslivet  

 3. lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 4. etikk/yrkesetikk   

 5. kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 6. fagspesifikt tema – de 5 p'er i salg  

 7. fagspesifikt tema – ulike typer salg  

 8. fagspesifikt tema – produktets vareflyt og alt som påvirker et salg 

 9. fagspesifikt tema – markedsføring  

 10. fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  


Kursets omfang: 40 timer, fordelt over 10 kvelder, a 4 timer.

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

 • ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner er organisert 

 • kunne se og forstå kundens behov 

 • fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

 • ha grunnleggende kompetanse om lover innen salgsarbeid 

 • ha innsikt i de 5 p'er (produkt, pris, plass, påvirkning og personale)

 • ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • ha kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen salg 

 • ha fått kunnskap om hvordan salgsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i en salgsbedrift 

Digital undervisning
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom, fra egen PC, med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved fullført kurs. Du må ha oppmøte 8 av 10 kurskvelder.

Har du vært medlem i et LO-forbund mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for korte yrkesrettede kurs på inntil kr 4 000,-.

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.