AOF.no

Introduksjonskurs – lager- og logistikkmedarbeider

Kurs ID: 502874

Oppstart

torsdag 5. oktober 2023

Slutter

torsdag 7. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 21. september 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor! Kurset holdes på torsdagskvelder fra kl 17 -21, til sammen 10 uker. Kurset holdes i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd og kamera.

Kurset i lager og logistikk gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med logistikk. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe på et lager, men verken har praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Innhold 

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektor 

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon/kundeservice med brukeren av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - Ulike typer logistikk  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Verdikjeden og tekniske hjelpemidler i logistikkbransjen 

Emne 8: Fagspesifikt tema - Godsterminalen og lagerdrift  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Maskiner og utstyr

Emne 10: Fagspesifikt tema - Merking av sendinger

 

Omfang: 40 timer (10 kvelder)

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal kursdeltaker ha:

L1 - økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

L2 - fått innsikt i ulike typer logistikk og en oversikt over hvilken type logistikk som brukes når

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hvorfor kommunikasjon er viktig i et arbeidsfellesskap

L4 - fått innsikt i ulike typer digitale hjelpemidler en lager- og logistikkmedarbeider tar i bruk i arbeidet 

L5 - fått innsikt i hvordan den helhetlige transportkjeden/verdikjeden for en pakke kan se ut fra startdestinasjon til fremkomststed

L6 - økt kompetanse på ulike typer lagre og varemottak 

L7 - fått innsikt i ulike typer maskiner og utstyr som brukes ved lager- og terminalarbeid 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen sektoren

L9 - fått kunnskap om hvilke krav som stilles til merking av sendinger og hva et fraktbrev skal inneholde av informasjon

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Er du medlem i et LO forbund, og har vært det i mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til korte yrkesrettede kurs for inntil kr 4 000,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.