AOF.no

Introduksjonskurs – Lager- og logistikkmedarbeider – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500694

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 19. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bli en god medarbeider på lager og i logistikk ! Dette kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra å jobbe på kontor. Kanskje du trenger ett nytt yrke? Her kan du lære deg grunnleggende kunnskap om å være en god medarbeider. 

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er er i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR).

Innhold 

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektor 

Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3 : Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen  

Emne 4 : Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon/kundeservice med brukeren av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - Ulike typer logistikk  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Verdikjeden og tekniske hjelpemidler i logistikkbransjen 

Emne 8: Fagspesifikt tema - Godsterminalen og lagerdrift  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Maskiner og utstyr

Emne 10: Fagspesifikt tema - Merking av sendinger

 

Omfang - 40 timer. (10 kvelder)

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

L2 - Ha innsikt i ulike typer logistikk og en oversikt over hvilke type logistikk som brukes når. 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hvorfor kommunikasjon er viktig i et arbeidsfellesskap

L4 - ha fått innsikt i ulike typer digitale hjelpemidler en lager- og logistikkmedarbeider tar i bruk i arbeidet 

L5 - ha innsikt i hvordan den helhetlige transportkjeden/verdikjeden for en pakke kan se ut fra startdestinasjon til fremkomststed.

L6 - ha økt kompetanse på ulike typer lagre og varemottak 

L7 - fått innsikt i ulike typer maskiner og utstyr som brukes ved lager- og terminalarbeid 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen sektoren

L9 - ha fått kunnskap på hvilke krav som stilles til merking av sendinger og hva et fraktbrev skal inneholde av informasjon

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Noen fagforeninger har egne stipend for korte yrkesrettede kurs.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.