AOF.no

Introduksjonskurs – kontor

Kurs ID: 502869

Oppstart

torsdag 29. februar 2024

Slutter

torsdag 16. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 15. februar 2024

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er i digitalt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett. Det er kurs 10 torsdagskvelder fra kl 17.00 -21.00

Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra før innen kontorarbeid. Er du i en situasjon der du trenger å finne deg et nytt yrke, eller har et ønske om å prøve noe nytt? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset passer veldig fint for deg som er i en omstillingssituasjon, og gir deg et faglig grunnlag i en ny arbeidssituasjon innen kontoroppgaver.

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kurset skal gi kursdeltaker en innføring i relevante temaer innenfor kontorarbeid:

 1. introduksjon og organisering av sektor 

 2. lovverk i det norske arbeidslivet  

 3. lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 4. etikk/yrkesetikk   

 5. kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 6. fagspesifikt tema – økonomisk styring   

 7. fagspesifikt tema – ulike IKT-tjenester   

 8. fagspesifikt tema – kundeoppfølgingssystemer  

 9. fagspesifikt tema – markedsføring  

 10. fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

Etter endt kurs skal kursdeltaker: 

 • ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner arbeider

 • kunne se og forstå kundens behov 

 • ha fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

 • ha grunnleggende kompetanse om lover innen kontorarbeid 

 • ha innsikt i IKT-systemer som brukes i kontor og arkiveringsarbeid 

 • ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • ha kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og relevant regelverk

 • ha fått kunnskap om hvordan kontormedarbeidere er organisert og se helheten i det økonomiske i en bedrift 

Digital undervisning
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom, fra egen PC, med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved fullført kurs. Du må ha oppmøte 8 av 10 kurskvelder.

Har du vært medlem i et LO-forbund mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for korte yrkesrettede kurs på inntil kr 4 000,-.

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.