AOF.no

Introduksjonskurs – Kontor – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500871

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 19. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bli en god medarbeider på kontoret! Dette kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra å jobbe på kontor. Kanskje du trenger ett nytt yrke? Her kan du lære deg grunnleggende kunnskap om å være en god medarbeider på kontoret. 

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.    

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR). Du må disponere PC med mikrofon og kamera.

Kurset skal gi kursdeltaker en innføring i relevante temaer innenfor kontorarbeid.

 

Dag Innhold 

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektor 

Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3 : Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen  

Emne 4 : Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - Økonomisk styring   

Emne 7: Fagspesifikt tema - Ulike IKT-tjenester   

Emne 8: Fagspesifikt tema - Kundeoppfølgingssystemer  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Markedsføring  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

Læringsmål for kurset: 

 

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner 

L2 - kunne se og forstå kundens behov 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om lover innen kontorarbeid 

L5 - ha innsikt i KT-systemer som brukes i kontor og arkiveringsarbeid 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen barnehage 

L9 - ha fått kunnskap om hvordan kontormedarbeidere er organisert og se helheten i det økonomiske i en bedrift 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Vi benytter den digitale læringsplattformen Acampus, hvor det legges ut fagstoff, annen informasjon og oppgaver. Påmeldte deltakere må ha pc med kamera og mikrofon.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Noen fagforeninger har stipender for korte yrkesrettede kurs. Se hjemmesiden til ditt forbund.

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.