AOF.no

Introduksjonskurs – Kjøkken og kantine – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500541

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 19. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset er for deg som ønsker å jobbe som assistent i kjøkken og kantine. Her lærer du det grunnleggende om å jobbe på kjøkken og i kantine. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset. En kveld i uken i 10 uker.

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er er i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett.

Personer som ønsker å starte å jobbe innenfor et yrke og trenger en introduksjons til yrket. 

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR).

Introduksjonskurs - 40 timer. 


Emne 1: Introduksjon

Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet

Emne 3 : Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen

Emne 4 : Etikk/yrkesetikk og mattradisjoner

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten

Emne 6: Fagspesifikt tema - Hygiene

Emne 7: Fagspesifikt tema - Råstoff og råstofflære

Emne 8: Fagspesifikt tema - Måltidssammensetning 

Emne 9: Fagspesifikt tema - avfallshåndtering

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal kursdeltaker

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets behov for ernæringstilpasset mat

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet

L4 - ha grunnleggende kompetanse måltider og måltidssammenheng

L5 - ha innsikt i hygiene på ulike områder i arbeidet med mat

L6 - ha økt kompetanse på hvordan planlegge og tilberede måltider

L7 - ha innsikt i ulike råvarer

L8 - forstå viktigheten av avfallshåndtering og konsekvenser av matsvinn

L9 - ha kunnskap om generelle regler i arbeidslivet og spesifikt lovverk for bransjen

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Noen fagforeninger har stipend for korte yrkesrettede kurs.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.