AOF.no

Introduksjonskurs – Kjøkken og kantine – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500870

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 19. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset er for deg som ønsker å jobbe som assistent i kjøkken og kantine. Her lærer du det grunnleggende om å jobbe på kjøkken og i kantine. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset. Kurset gjennomføres med undervisning en kveld i uken i 10 uker.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR). Du må disponere PC med mikrofon og kamera.

Introduksjonskurs - 40 timer. 


Emne 1: Introduksjon

Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet

Emne 3 : Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen

Emne 4 : Etikk/yrkesetikk og mattradisjoner

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten

Emne 6: Fagspesifikt tema - Hygiene

Emne 7: Fagspesifikt tema - Råstoff og råstofflære

Emne 8: Fagspesifikt tema - Måltidssammensetning 

Emne 9: Fagspesifikt tema - avfallshåndtering

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal kursdeltaker

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets behov for ernæringstilpasset mat

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet

L4 - ha grunnleggende kompetanse måltider og måltidssammenheng

L5 - ha innsikt i hygiene på ulike områder i arbeidet med mat

L6 - ha økt kompetanse på hvordan planlegge og tilberede måltider

L7 - ha innsikt i ulike råvarer

L8 - forstå viktigheten av avfallshåndtering og konsekvenser av matsvinn

L9 - ha kunnskap om generelle regler i arbeidslivet og spesifikt lovverk for bransjen

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Vi benytter den digitale læringsplattformen Acampus, hvor det legges ut fagstoff, annen informasjon og oppgaver. Påmeldte deltakere må ha pc med kamera og mikrofon.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Noen fagforeninger har stipender for korte yrkesrettede kurs. Se hjemmesiden til ditt forbund.

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.