AOF.no

Introduksjonskurs – helse – pleieassistent

Kurs ID: 502871

Oppstart

mandag 13. november 2023

Slutter

torsdag 14. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 30. oktober 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor. Kurset holdes i et virtuelt klasserom mandagskvelder og torsdagskvelder fra kl 17 -21, til sammen 5 uker. Du trenger en pc med lyd og kamera, og et stabilt internett for å følge undervisningen.

Bli en god rollemodell og medarbeider i helsesektoren. Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. Er du i en situasjon der du trenger å finne deg et nytt yrke, eller har et ønske om å prøve noe nytt? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset passer veldig fint for deg som er i en omstillingssituasjon, og gir deg et faglig grunnlag i en ny arbeidssituasjon.

Dette kurset gir deg en introduksjon til det å jobbe innen helse. Du får innsikt i hvordan kroppen er bygd opp, viktige prinsipper rundt hygiene og hvordan kommunisere med eldre og syke mennesker. Videre gir kurset en innføring i hvordan man kan observere sykdomsbildet hos eldre og syke mennesker.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter. 

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltakeren skal gjennom kurset få innsikt i følgende temaer:

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren  

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - hygiene  

Emne 7: Fagspesifikt tema - kroppens oppbygging  

Emne 8: Fagspesifikt tema - sykdomslære hos eldre personer 

Emne 9: Fagspesifikt tema - observasjon og dokumentasjon   

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

 

Omfang: 40 timer (10 økter a 4 timer)

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 - ha økt sin kompetanse på hvordan helsesektoren er organisert 

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets behov 

L3 - ha fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med mennesker  

L5 - ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen (pasientloven og andre lover tilknyttet yrket) 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan kroppen er bygd opp  

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - ha kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen helse 

L9 - ha fått kunnskap om ulike aldersrelaterte sykdommer og hvordan møte mennesker med disse sykdommene 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved fullført kurs. Du må ha oppmøte 8 av 10 kurskvelder.

Har du vært medlem i et LO-forbund mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for korte yrkesrettede kurs på inntil kr 4 000,-.

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.