AOF.no

Introduksjonskurs – helse – pleieassistent

Kurs ID: 504332

Oppstart

torsdag 25. januar 2024

Slutter

torsdag 11. april 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 25. januar 2024

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Studiesenter Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Pleieassistentkurset gir grunnleggende forståelse for hvordan det er å arbeide i helsesektoren. Opplæringen dekker viktige områder som rolleforståelse og holdninger, grunnleggende kunnskaper om ulike psykiske og fysiske lidelser og grunnleggende elementer i pleie- og omsorgsarbeid.

Dette kurset kan hjelpe deg å få en fot innenfor helsesektoren og kan være første skrittet mot et fagbrev. 

Felles for alt arbeid innenfor helse- og sosialfagene er møtet med, og relasjoner mellom mennesker. Pleieassistentkurset handler i første rekke om grunnleggende forhold i møtet mellom mennesker som trenger hjelp, bistand og pleie, og personer som er ansatt i pleie- og omsorgstjenesten.

Som pleieassistent vil du møte mennesker i alle typer livssituasjoner, fra alle samfunnslag, i alle aldre, og med ulik sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.
Pleieassistent kurset tar utgangspunkt i program for opplæring av personer uten formell fagutdanning i pleie- og omsorgssektoren fra Sosial- og helsedirektoratet (IS-1232)

Studiemateriell: ca. kr. 750,- som kommer i tillegg.

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltaker skal gjennom kurset få innsikt i følgende temaer:

 • introduksjon og organisering av sektoren  

 • lovverk i det norske arbeidslivet  

 • lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 • etikk/yrkesetikk   

 • kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 • fagspesifikt tema – hygiene  

 • fagspesifikt tema – kroppens oppbygging  

 • fagspesifikt tema – sykdomslære hos eldre personer 

 • fagspesifikt tema – observasjon og dokumentasjon   

 • fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

 

 Kursets omfang: 40 timer, fordelt over 10 økter, a 4 timer.

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

 • ha økt sin kompetanse på hvordan helsesektoren er organisert 

 • kunne se og forstå enkeltmenneskets behov 

 • fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet 

 • ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med mennesker  

 • ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen (pasientloven og andre lover tilknyttet yrket) 

 • ha økt kompetanse på hvordan på hvordan kroppen er bygd opp  

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen helse 

 • ha fått kunnskap om ulike aldersrelaterte sykdommer og hvordan møte mennesker med disse sykdommene 

Klasseromsundervisning
Undervisningen gjennomføres i tradisjonelt klasserom med lærer til stede.

Det er ingen eksamen på dette kurset.
Arbeidskrav: 
2 innleveringer og en kartlegging av kompetanseutvikling som gir kursbevis dersom du har minimum 75% fremmøte og har betalt kursavgiften.

Du kan få støtte til kurset gjennom din arbeidsgiver, NAV eller fagforening. Ta kontakt med din fagforening for eventuell søknad til stipend.

Faktura på totalbeløpet eller avdragsordning etter avtale.  Faktura kan deles på forespørsel. Hele fakturaen må være betalt innen kurset er ferdig.

Vestfold og Telemark

Studiesenter Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.