AOF.no

Introduksjonskurs for servitører

Kurs ID: 502754

Oppstart

tirsdag 29. august 2023

Slutter

tirsdag 31. oktober 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 28. august 2023

Timeantall

Totalt: 66

Timer med foreleser: 66

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Wendy Wyant

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Er du nyansatt eller har noe erfaring som servitør er dette kurset for deg.

Gjennom midler fra HKdir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) tilbyr AOF gratis kurs for personer som ønsker å få mer innsikt og kompetanse på temaer innen servering og matlaging

Kurset er for personer som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men du må ha tilknytning til reiselivsbransjen.
AOF anbefaler at du har gode norskkunnskaper.

Introduksjonskurs - 40 timer. 


Emne 1: Introduksjon

Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet

Emne 3 : Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen

Emne 4 : Etikk/yrkesetikk og mattradisjoner

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten

Emne 6: Fagspesifikt tema - Hygiene

Emne 7: Fagspesifikt tema - Råstoff og råstofflære

Emne 8: Fagspesifikt tema - Måltidssammensetning 

Emne 9: Fagspesifikt tema - avfallshåndtering

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal kursdeltaker

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets behov for ernæringstilpasset mat

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet

L4 - ha grunnleggende kompetanse måltider og måltidssammenheng

L5 - ha innsikt i hygiene på ulike områder i arbeidet med mat

L6 - ha økt kompetanse på hvordan planlegge og tilberede måltider

L7 - ha innsikt i ulike råvarer

L8 - forstå viktigheten av avfallshåndtering og konsekvenser av matsvinn

L9 - ha kunnskap om generelle regler i arbeidslivet og spesifikt lovverk for bransjen

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Wendy Wyant

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.