AOF.no

Introduksjonskurs – BPA (brukerstyrt personlig assistanse) – virtuelt klasserom

Kurs ID: 500528

Oppstart

onsdag 28. september 2022

Slutter

onsdag 7. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 16. september 2022

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

HAMAR

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset er for deg som ønsker å jobbe som brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Kurset er for personer som ønsker å starte å jobbe som brukerstyrt personlig assistent, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR).

Kursdeltaker skal gjennom kurset få innsikt i følgende temaer:

Emne 1: Introduksjon  

Emne 2: Grunnleggende om brukerstyrt personlig assistanse - BPA og historisk utvikling  

Emne 3: Brukermedvirkning - Enkeltmenneskets behov (fysiske, psykiske og sosiale behov) 

Emne 4: Brukermedvirkning - Enkeltmenneskets behov (kulturelle, åndelige og kommunikasjon/samhandling) 

Emne 5: Brukermedvirkning – Enkeltmenneskets behov (observasjon som en del av planleggingen for å kunne tilrettelegge for enkeltmenneskets behov) 
Emne 6: Du i møtet med enkeltmennesket (profesjonalitet, taushetsplikt og digital dømmekraft) 

Emne 7: Du i møtet med enkeltmennesket (sosial og kulturell kompetanse, holdninger og det flerkulturelle samfunn, konflikthåndtering og etiske dilemma) 

Emne 8: Lover og regelverk 

Emne 9: Arbeidsdokumenter du tar i bruk i jobben. 
Emne 10: Refleksjonskompetanse over praktiske caser  (deling av erfaringer)  
Deltakerne får utlevert en tenkt oppgave på emne9/dag 9 som de hvor de skal bruke dokumenter fra dagen for å planlegge et tilrettelagt opplegg. Denne dagen brukes til å dele klassen inn i grupper der de får reflektert sammen om hvordan de kan tilrettelegge et opplegg for en tenkt person ut i fra personens behov o.l. 

Læringsmål for kurset 

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

 -ha økt sin kompetanse på hvordan BPA-ordningen er organisert 

 - kunne se og forstå enkeltmenneskets behov 

- fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon 

- ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med menneskser  

- ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen i BPA-ordningen 

- ha økt kompetanse på hvordan kultur og holdninger påvirker enkeltmennesket for å skape bedre forståelse i møtet med mennesker 

- kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

- kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen BPA-ordningen 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Noen fagforeninger har stipender for korte yrkesrettede kurs. Se hjemmesiden til ditt forbund.

Innlandet

HAMAR

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.