AOF.no

Introduksjonskurs – Assistent Barnehage – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500525

Oppstart

mandag 23. januar 2023

Slutter

mandag 27. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 9. januar 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Hamar

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring i det å jobbe som assistent i barnehage.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR).

Kursdeltaker skal gjennom kurset få innsikt i følgende temaer

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren 

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - Sosialisering  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Barns utvikling  

Emne 8: Fagspesifikt tema - Pedagogikk  

Emne 9: Fagspesifikt tema - den voksnes rolle  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

Omfang: 40 timer (10 økter a 4 timer)

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan barnehagesektoren er organisert 

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets/barnets behov 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med mennesker  

L5 - ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen (barnehageloven/rammeplanen osv) 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan voksenrollen påvirker sosialiseringsprosessen til barnet og fått innsikt i utviklingspsykologi 

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen barnehage 

L9 - ha fått kunnskap om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet jobber med utvikling av enkeltmennesker 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Noen fagforeninger har stipender for korte yrkesrettede kurs. Se hjemmesiden til ditt forbund.

Innlandet

Hamar

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.