AOF.no

Innkjøpsledelse (SOA Basis)

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Real Estate

Oppstart

03.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

9 300,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Real Estate

Kurset er tilrettelagt for alle som på et eller annet stadium blir involvert i innkjøpsprosesser eller offentlige anbud. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har.

Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

 • Anskaffelsesregelverket

 • Lovens grunnleggende prinsipper

 • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, herunder

  • Kravspesifikasjon

  • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

  • Prosedyrer og frister

  • Oppfølging av kontrakter

  • Om kontraktene

 • Kontraktsvilkår

 • Terskelverdiberegninger, CPV og kunngjøringer

 • Rammeavtaler og DPS

 • avvisning av leverandører

Foreleser Asle Ræder har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Ræder har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp, og driver i dag eget rådgivningsfirma.  

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp en mulighet til å sertifisere seg i henhold til fagplanen for SOA BASIS. Men mest av alt er kurset tilrettelagt for de som sitter «alene» med ansvar for prosjekter og innkjøp i offentlig eller privat sektor.

Derfor legges det vekt på et begrenset antall deltakere på hvert kurs, for slik å skape et godt nettverk mellom de enkelte kursdeltakerne.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du bekreftelse på e-post. 2–3 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Forelesninger er lagt opp tredelt   
Vi starter alltid med en rask gjennomgang/avklaring av spørsmål fra forrige gang. Deretter presenteres dagens tema og alle sesjonene avsluttes med en diskusjon hvor deltakerne kan knytte egne erfaringer til tema som blir belyst. 

Alle forelesningene blir tatt opp på video og kan benyttes til å repetere frem til sertifiseringstesten.

Disse skal IKKE lastes ned på egen maskin, eller publiseres på andre medier. Videoen blir liggende en måned etter at kurset er over før de slettes.


Kursdatoer

 • 03. september kl. 09.00–12.00

 • 05. september kl. 09.00–12.00

 • 10. september kl. 09.00–12.00

 • 17. september kl. 09.00–12.00

 • 24. september kl. 09.00–12.00

 • 26. september kl. 09.00–12.00

Kan ta sertifisering gjennom Norsk Test

Kurset finansieres privat, eller via arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?