AOF.no

Nyansatt i varehandel del 2

Kurs ID: 502223

Oppstart

onsdag 22. februar 2023

Slutter

onsdag 3. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 17. februar 2023

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Er du assisterende butikkleder, avdelingsleder eller ansatt med særskilt ansvar? Om du har ønsker om å fortsette i bransjen er dette en veldig godt start på karrieren din.

I dette kurset får du mer kompetanse om dokumentbehandling, fortjeneste, HMS og bærekraftig handel.

Kurset gjennomføres som et virtuelt kurs og du kan delta på kurset hjemme fra din egen stue.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

 

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren 

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - De 5 p'er i salg  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Ulike typer salg  

Emne 8: Fagspesifikt tema - Produktets vareflyt og alt som påvirker  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Markedsføring  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

 

Omfang 40 timer (10 økter a 4 timer) 

Læringsmål for kurset: 

 

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner er organisert 

L2 - kunne se og forstå kundens behov 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om lover innen salgsarbeid 

L5 - ha innsikt i de 5 p'er 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen salg 

L9 - ha fått kunnskap om hvordan salgsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i en salgsbedrift 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Ingen eksamen på dette kurset.

Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Kurset er finansiert av bransjeprogrammet for detalj og faghandelen, gjennom trepartsamarbeidet med arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisjoner og staten.

Fellesforbundet, NHO Reiseliv, Handel og Kontor Norge, Virke og Parat samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å utvikle korte og relevante opplæringstilbud for detalj og faghandelen.

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.