AOF.no

Innføring i bærekraftig handel – bransjeprogram

Kurs ID: 502263

Oppstart

tirsdag 21. februar 2023

Slutter

mandag 15. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 17. februar 2023

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Er du nyansatt eller mer erfaren butikkansatt? Ønsker du å være med på den grønne omstillingen? I dette kurset får du blant annet kompetanse om bærekraftig handel i praksis, innføring i regelverk og bærekraftig markedsføring.

Kurset gjennomføres som et virtuelt kurs og du kan delta på kurset hjemme fra din egen stue.

Kurset er finansiert av bransjeprogrammet for detalj og faghandelen, gjennom trepartsamarbeidet med arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisjoner og staten.

Fellesforbundet, NHO Reiseliv, Handel og Kontor Norge, Virke og Parat samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å utvikle korte og relevante opplæringstilbud for reiselivsnæringen.

Kurset er for personer (nyansatte og mer erfarne ansatte) som ønsker å heve sin kompetanse på tematikk innen bærekraftig handel.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter minimum på B1-nivå.

Kurset skal gi kursdeltaker en innføring i relevante temaer innenfor tematikken bærekraftig handel.

Tematikk for kurset er:

  • Ledelse og bærekraft

  • Bærekraftig forbrukeradferd

  • Svinnproblematikk

  • Avfallshåndtering og avfallssystemer

  • bærekraftig profilering og markedsføring

  • Relevant regelverk  .


Læringsmål

Etter endt opplæring skal kursdeltaker

- Ha innsikt i FNs bærekraftmål, da særlig formål 12 som omhandler ansvarlig forbruk og produksjon

- Kunne reflektere over arbeidsoppgaver som omhandler å redusere svinn på ulike områder og se dette i sammenheng med samfunnsutviklingen og bærekraft.

- Ha fått tilført kompetanse og innsikt på hvordan forbrukeradferden har endret seg over tid med tanke på gjenbruk og innsikt i ulike skiller mellom generasjoner med bærekraftfokus.

- Fått innsikt i temaet bærekraftige nettsider og digitale flater

- Fått forståelse av bruk av bærekraftige materialer i profileringsartikler og emballasje, og ha en gjennomtenkt og bærekraftig strategi i profilarbeidet for bedriften

- Ha innsikt i lovverk inn mot sirkulærøkonomi og bærekraftig handel, blant annet åpenhetsloven rettet inn mot etisk handel i leverandørkjeden

- Forstå viktigheten av avfallssystemer og og vite hvilke krav og føringer som gjelder for ulike typer avfall for å kunne bruke bedriftens avfallssystemer optimalt

- Ha kjennskap til sertifiseringer inn mot temaet som blant annet Miljøfyrtårn

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Ingen eksamen på dette kurset.

Dette er er bransjeprogram finansiert gjennom trepartssamarbeidet.

Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.