AOF.no

Industrimekanikerfaget – Bransjeprogram for mat- og drikkevareindustrien

Kurs ID: 502469

Oppstart

torsdag 16. februar 2023

Slutter

torsdag 19. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 9. februar 2023

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset i industrimekanikerfaget tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

 • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

 • Disse kursene er gratis for deg som jobber som mekaniker  innen mat- og drikkeindustrien og har minimum 4 års praksis innen faget. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Du må ha tilgang til PC med kamerea og mikrofon og  kunne forstå, snakke og skrive norsk.  Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Opplæringen retter seg mot voksne som arbeider med maskiner og utstyr innen mat- og drikkevareindustrien og ønsker å utdanne seg til industrimekaniker.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er et krav om minimum 4 års erfaring fra yrket, og at deltakeren jobber eller har jobbet innen mat- og drikkevareindustrien. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i industrimekanikerfaget er:

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Kjerneelementet helse, miljø, sikkerhet og kvalitet handler om helse, miljø og sikkerhet i produksjonsprosessene. Det handler om riktig bruk av verneutstyr og å kunne ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved bruk av kjemikalier og giftige stoffer. Videre handler det om å ta i bruk standarder og spesifikasjoner. Kjerneelementet handler også om å planlegge, gjennomføre og foreta risikovurderinger i arbeidet. Videre handler det om å imøtekomme kundens krav og forventinger til leveranser av produkter og tjenester.

Kreativ teknologi
Kjerneelementet kreativ teknologi handler om mekanikk og tilgjengelig teknologi. Kjerneelementet handler også om å bruke manuelle, automatiske og digitale verktøy for produksjon, testing, tilstandskontroll og vedlikehold. Videre handler det om å kunne bidra til utvikling av produkter og metoder.

Produksjon og dokumentasjon
Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av arbeidsoppdrag. Kjerneelementet handler også om å bruke tegninger, maskiner, verktøy og teknikker i arbeidet. Videre handler det om forbedring og utvikling av kvalitet og effektivitet i produksjonen.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • ivareta helse, miljø og sikkerhet og kvalitet i henhold til bedriftenes, kundenes og myndighetenes krav

 • reflektere over risiko og utføre sikker jobb-analyser før arbeid settes i gang

 • utføre kildesortering og håndtere fraksjoner i tråd med gjeldende krav og rutiner

 • finne og tolke dokumentasjon som gjelder farer knyttet til aktuelle stoffer, gasser og kjemikalier, og anvende disse i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet

 • registrere avvik og vurdere og gjennomføre korrigerende tiltak

 • skissere, tegne, tolke og korrigere manuelle og digitale tegninger

 • utføre beregninger av materialbehov i henhold til tegninger og spesifikasjoner

 • velge materialer og produsere deler og komponenter som beskrevet ut fra tegninger

 • velge og bruke sammenføyningsmetoder ut fra spesifikasjoner

 • utføre og forklare ulike metoder og teknikker innenfor overflatebehandling av materialer

 • anvende analoge og digitale måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet

 • gjennomføre endringer i parametre og vurdere resultatet ved betjening av utstyr i analoge og digitalt styrte prosesser tilgjengelig i bedriften

 • bidra med mekanisk kompetanse i automatisering av arbeidsprosesser ved bruk av tilgjengelig teknologi

 • montere og drifte elektriske, pneumatiske og hydrauliske prosesser

 • utføre fra- og tilkobling på elektriske systemer i tråd med gjeldende el-regelverk i forbindelse med vedlikeholdsarbeid

 • feilsøke, reparere, funksjonsteste og vedlikeholde tekniske og mekaniske innretninger i tråd med gjeldende regelverk og produsentens spesifikasjoner

 • måle trykk, temperatur, lengde, mengde og tid og vurdere resultatene

 • velge væsker og smøremidler ut fra komponentenes behov og produsentenes spesifikasjoner

 • reflektere over valg av metoder og løsninger og presentere forslag til forbedringer

 • reflektere over valg av arbeidsmetoder, materialer og ressurser ut fra det grønne skiftet og sirkulær økonomi

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune via privatist.inschool.visma.no
Tilhører du Trøndelag er det oppmelding via www.privatistweb.no
Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 • Industrimekanikerfaget tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien, og kursavgiften i dekkes i sin helhet av Kompetanse Norge for deg som fyller kravene nevnt ovenfor. Dette inkluderer også pensumlitteratur og eksamensavgift.

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.