AOF.no

IA-avtalen

Kurs ID: 501985

Oppstart

mandag 16. januar 2023

Slutter

onsdag 18. januar 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 5. desember 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Quality Hotel Tønsberg

Ollebukta 3

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: IA-avtalen

IA-avtalen, eller intensjonsavtalen for inkluderende arbeidsliv, er viktig av to grunner: Den får flere ut i arbeid, selv om de har noe ekstra å slite med, og den motvirker sykefravær på arbeidsplassen.

Som tillitsvalgt er det viktig at du kjenner til avtalen og vet hvordan du best skal jobbe med inkludering i virksomheten din. Dette kurset vil gi deg nyttige verktøy både for å holde sykefraværet nede, og for å stå opp for dem som har behov for ekstra tilrettelegging.

Verneombud, sosial- og forhandlingstillitsvalgte samt medlemmer med interesse for området.

Ingen forkunnskaper er nødvendig, men det kan være fordelaktig å ha gjennomgått HMS for tillitsvalgte samt grunnopplæring arbeidsmiljø.

IA-avtalens innhold: Mål, forventninger til virksomhetene

  • Få innsikt i utfordringene på avtalens tre delområder: Sykefravær, inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og seniorer.

  • Arbeidsformer i IA-arbeidet: Fra fastsetting av mål til praktiske tiltak.

  • Oppfølging av enkeltpersoners sykefravær, rettigheter og plikter.

  • Forebyggende arbeid og arbeidsmiljøtiltak.

  • Avtaler og lovverk på området.

Dette vil du lære:

●     IA-avtalen og lovverket.

●     Forventninger til samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

●     Utviklingen i sykefraværet på nasjonalt nivå.

●     Sykemeldinger og oppfølging av sykemeldte.

Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon. Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. For at deltakerne skal få en økt bevissthet om hva som fremmer og hemmer god dialog, må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner hvor deltakerne motiverer seg selv og hverandre. Gjennom en slik prosess håper vi også å kunne øke den enkeltes selvtillit. Kurset må vektlegge holdningsbyggende arbeide som hjelper deltakerne til å sette fokus på bakenforliggende årsaker til økt sykefravær og sette deltakeren i stand til fritt å bygge argumentasjonsrekker for behovet for langsiktighet og sammenheng i arbeidet med reduksjon av sykefravær og forebyggende arbeide ved hjelp av godt HMS arbeide.

Videre bør deltakerne og veileder arbeide med modeller for systematisering av forebyggende sykefraværsarbeid samt argumentasjon for inngåelse av IA-avtaler på den enkelte arbeidsplass og hvordan IA-avtalens intensjoner skal kunne gjennomføres lokalt.

Innholdet i IA-kurset baserer seg på lov- og avtaletekster, samt statistikk. Dette innholdet vil bli satt inn i en praktisk kontekst ved å trekke deltakernes erfaringer inn i refleksjonsøvelser og jobbing med et case.

Kurset kan legges opp fleksibelt tidsmessig, da det er avhengig av hvor mange oppgaver en legger inn i kurset. Hovedrammene for gjennomføring av kurset er på to til tre dager.

Ingen

  • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

  • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

  • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestfold og Telemark

Quality Hotel Tønsberg

Ollebukta 3

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.