AOF.no

Hovedverneombud

Kurs ID: 500623

Oppstart

onsdag 23. mars 2022

Slutter

onsdag 23. mars 2022

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

onsdag 23. mars 2022

Pris

4500,-

Timeantall

Totalt: 8

Timer med foreleser: 8

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Christian Dahl

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

HOVEDVERNEOMBUDSKURS 

Kurset gjennomføres via virtuelt klasserom, derfor kan vi tilby dette kurset som et landsdekkende kurs. 

Dette kurset er skreddersydd for hovedverneombudet og bidrar til å utvikle hovedverneombudet som ressursperson og samarbeidspartner for alle i virksomheten når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

Skal man lykkes som hovedverneombud, er det ikke nok å kjenne til lover, regler og rettigheter.
Heller enn å opptre som en «høyrøstet kranglefant» må man kunne samarbeide, arbeide målrettet og systematisk og på den måten oppnå den autoriteten man trenger for å få gjennomslag i viktige arbeidsmiljøsaker. Hovedverneombudets rolle, oppgaver, forhold til ledelse og til vernetjenesten vektlegges spesielt i kurset.
Kurset er en praktisk kilde til kunnskap som vil bidra til at både nye og mer erfarne hovedverneombud kan føle en større trygghet og sikkerhet i denne krevende og utfordrende oppgaven.

Dette er kurset for deg som er hovedverneombud, tar utgangspunkt i egen hverdag og gir god anledning til erfaringsutveksling og praktisk problemløsing.

Primært er dette kurset for Hovedverneombud, koordinerende hovedverneombud, konsernverneombud.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

Dette er en praktisk rettet opplæring for hovedverneombud hvor deltakeren etter endt kurs skal kunne:

 • Hovedverneombudets rolle og oppgave

 • grunnleggende regelverk

 • kjennetegn på en effektiv verneorganisasjon

 • ha kjennskap til god saksbehandling

 • kjenne nettverks betydning for utførelse av vervet

Dette er en praktisk rettet opplæring for hovedverneombud hvor kursdeltakeren etter endt kurs skal kunne:

 • Hovedverneombudets rolle og oppgave

 • grunnleggende regelverk

 • kjennetegn på en effektiv verneorganisasjon

 • ha kjennskap til god saksbehandling

 • kjenne nettverks betydning for utførelse av vervet

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.
Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Dette kurset foregår i virtuelt klasserom og man kan delta uansett hvor man befinner seg geografisk så lenge man har tilgang til PC og nett.

Oppgaver som løses underveis.

4500 kr.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Christian Dahl

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.