AOF.no

HMS for ledere – bransjeprogram mat- og drikkeindustrien

Kurs ID: 502465

Timeantall

Totalt: 2

Timer online: 2

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bransjeprogram HMS for ledere for mat- og drikkeindustrien.

Gratis nettkurs for deg som jobber, er permittert eller oppsagt fra mat- og drikkeindustrien.

Etter påmelding vil et formsskjema bli sendt ut, dette må svares på før en kan få plass på nettkurset.

Arbeidsgivere, ledere og andre som ønsker grunnleggende kunnskap om HMS.

Ingen krav til forkunnskaper.

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet og behandler bl.a.:

 • Nytteverdi av systematisk HMS arbeid

 • Lov og regelverk

 • Ansvar, rolle og oppgaver i HMS arbeidet

 • HMS faktorer

 • Kartleggingsmetoder

 • Dokumentasjon og systematikk

Opplæringen har som mål å:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.

 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.

 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.

 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Kurset gjennomføres som nettbasert undervisning, som i sin helhet gjennomføres uten lærer til stede, via en digital plattform. Det er mulig å kontakte AOF for veiledning.

Underveis gjennomfører du øvingsoppgaver og ved bestått faglig prøve ved kursslutt mottar du godkjent kursbevis.

Kurset er gratis

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.