AOF.no

HMS for ledere – bransjeprogram for mat- og drikkevareindustrien

Kurs ID: 500971

Oppstart

onsdag 16. mars 2022

Slutter

torsdag 17. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 17. november 2022

Timeantall

Totalt: 2

Timer online: 2

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bransjeprogram HMS for ledere for mat- og drikkevareindustrien.

Gratis nettkurs for deg som jobber, er permittert eller oppsagt fra mat- og drikkevareindustrien.

Etter påmelding vil et Forms-skjema bli sendt ut, dette må svares på før en kan få plass på nettkurset.

Ledere som skal gjennomføre lovpålagte HMS-kurs kan nå velge filmbasert opplæring. Du følger et firma som gjennom systematisk HMS-arbeid legger grunnlaget for bedret omdømme og økt lønnsomhet. Kurset passer for daglig leder og mellomleder med personalansvar.

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset.

 1. introduksjon

 2. frem til nå

 3. miljøfyrtårn

 4. arbeidstid

 5. lederrollen

 6. commissioning

 7. verneombud

 8. labor Inspection

 9. arbeidsmiljøloven og AMU

 10. employee involvement

 11. valg av verneombud

 12. Occupational Health Service

 13. arbeidsmiljøfaktorer

 14. noise

 15. støyreduserende tiltak

 16. Action Loop

 17. inneklima

 18. ergonomi

 19. kjemikalier

 20. brann

 21. organisering

 22. arbeidsplan

 23. work shift, health and safety

 24. skiftarbeid og det sosiale aspektet

 25. LIFT

 26. stress og utbrenthet

 27. mobbing og trakassering

 28. sykefravær og helseproblemer

 29. vold og trussler

 30. oppsummering

I kurset lærer du hvordan du kan benytte deg av det omfattende hjelpeapparatet som finnes, som arbeidstilsynet, bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret. Kurset, som gjennomføres i sin helhet på nett, er utviklet i tråd med arbeidstilsynets veiledninger og anerkjente faglige samt pedagogiske metoder. Underveis gjennomfører du øvingsoppgaver og ved bestått faglig prøve ved kursslutt mottar du godkjent kursbevis.

E-læringskurs / nettkurs.

Underveis gjennomfører du øvingsoppgaver og ved bestått faglig prøve ved kursslutt mottar du godkjent kursbevis.

Kurset er gratis for de som tilhører mat- og drikkevareindustrien. Kursavgift dekkes av Kompetanse Norge.

Nettkurs

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.