AOF.no

HK – Engelsk for tillitsvalgte

Kurs ID: 502987

Oppstart

tirsdag 25. april 2023

Slutter

torsdag 27. april 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 12. april 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

HK Fagbevegelse –  Engelsk for tillitsvalgte

Tillitsvalge i HK Fagbevegelse

Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

  • Ordforråd knyttet til fagforeningsengelsk

  • Formell og uformell skriftelig og muntlig engelsk

  • Skriftelige og muntlige oppgaver

  • Kurset vil bli organisert i gruppeleksjoner for alle deltakere over to dager

Etter kurset skal deltakeren:

- Forbedret tillit til å bruke skriftelig og muntlig engelsk i internasjonale fora og med internasjonale kolleger.

- Utviklet evne til å samhandle og presentere argumenter og meninger på engelsk

- Forbedret forståelse av fag- og fagspesifikk engelsk

- Utvikle evne til å tolke og gi meninger om aktuelle faglige og politiske temaer på engelsk

Målene tilpasses gruppas behov og nivå.

Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Kurset kombinerer arbeid i plenum med grupper og par. Noe individuelt arbeid vil også brukes.

Gjennom hele modulen skal det brukes eksempler fra deltakernes virkelighet. Dette innebærer bruk av autentiske tekster fra egen arbeidsplass hvor dette er hensiktsmessig.

Ingen

Kurset er gratis

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.