AOF.no

Historie

Kurs ID: 500443

Pris

8370,-

Timeantall

Totalt: 169

Timer online: 169

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Historie er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

Historie er et fellesfag og inngår som ett av de sju minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse etter 23/5 regelen.

Voksne som ønsker generell studiekompetanse og ungdom/voksne som ønsker å forbedre karakterer fra videregående skole.

Fullført grunnskole

Det anbefales et språknivå på minimum A2 (muntlig og skriflig)

Historie er et opplevelsesfag som vekker glede og interesse og stimulerer til engasjement. Gjennom fordypning i nyere historie, blir vi bevisstgjort i forhold til identitet og tilhørighet. Vår egen tid plasseres i en historisk sammenheng og gir oss muligheter til å forstå oss selv og vår egen virkelighet på en bedre måte. Faget gir innlevelse i vanskelige handlingsvalg og etiske dilemmaer gjennom historiske studier av årsaker til krig, konflikter og folkemord. Samtidig får vi innsyn i hvordan det opp gjennom tidene har vært kamp om demokrati, rettsstat, fred og ikke- voldelige konfliktløsninger. Undervisningen dekker målene i læreplanen for historie VG3.

 

Historie er en komprimert utdanning for voksne og hovedområdene i faget er:

Historieforståelse og metoder: Hovedområdet historieforståelse og metoder handler om hvordan mennesker tenker forskjellig om fortiden, og hvordan dette kommer til uttrykk i fortellinger og i historiske framstillinger. Hovedområdet handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Kildekritikk, analyse av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer vektlegges. Sentralt er også hvordan historikernes valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted. Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet.

Samfunn og mennesker i tid: Hovedområdet samfunn og mennesker i tid omfatter sentrale historiske fenomener og prosesser og trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv. I hovedområdet vektlegges kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser, både som individ og i gruppe.

 

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i historie og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver. 

Eksamen i historie er muntlig. Eksamen er lokalt gitt, og dato for lokalt gitt eksamen settes av ditt eksamenskontor (Privatistweb).

Fagkode historie studiespesialiserende linje: HIS1002

Fagkode historie påbygg: HIS1003

Omfang og støtte i Lånekassen:

Historie utgjør 169 årstimer, dette tilsvarer 40% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester.

Historie påbygg utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.