AOF.no

Helseassistent

Kurs ID: 500426

Pris

8370,-

Timeantall

Totalt: 55

Timer online: 55

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

Merethe Sutton

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ønsker du å jobbe med pleie- og omsorg men mangler kompetanse? Kurset Helseassistent passer for ufaglærte, vikarer og andre som trenger innføring innen pleie- og omsorgsyrker.

Ønsker du å jobbe med pleie- og omsorg men mangler kompetanse? Kurset Helseassistent passer for ufaglærte, vikarer og andre som trenger innføring innen pleie- og omsorgsyrker.

Helseassistenter jobber på for eksempel sykehjem, i hjemmesykepleien, som støttekontakt eller ved omsorgsboliger.

Kurset krever ingen forkunnskaper og har ingen formelle opptakskrav.

Læremidlene du får tilgang til som deltaker på kurset består i stor grad av video og illustrasjoner. Dette gjør at du som kursdeltaker ikke trenger høyt nivå i skriftlig norsk. Kurset er også tilpasset studenter under norskopplæring og innleveringsoppgaver kan gjøres muntlig gjennom video- og lydfiler.

Gjennom kurset vil vi gå gjennom tema som er relevante for deg som skal jobbe som helseassistent.

 • Hva innebærer etikk i omsorgsarbeid

 • Taushetspliktens innhold og betydning

 • Observasjon av pasient og bidrag til journalrapport

 • Besøk av familien, måltider og sosiale aktiviteter for hjelpetrengende

 • God kommunikasjon og samhandling med beboere som har demenstilstand og personer med nedsatt kognitiv evne

Hovedbud­skapet er hvordan vi kan bidra til å skape en god hverdag for den hjelpetrengende ved hjelp av persontilpasset omsorg, støtte og veiledning.

Kurset tar også opp hvordan få til en god etterlevelse av retningslinjene for hygiene. Vårt mål er å gi en praktisk og konkret opplæring i god hygiene, med tanke på å forebygge sykdom og forhindre smittespredning i omgang med hjelpetrengende personer.

 • Riktig håndhygiene (håndvask og hånddesinfisering)

 • Bruk av hansker og smitteforebyggende utstyr

 • Hygiene i desinfiseringsrommet

 • Hygiene ved måltider

 • Hygiene ved toalettbesøk

 • Hvordan bistå beboere med personlig hygiene

Gjennom kurset vil vi gå gjennom tema som er relevante for deg som skal jobbe som helseassistent.

 • Hva innebærer etikk i omsorgsarbeid

 • Taushetspliktens innhold og betydning

 • Observasjon av pasient og bidrag til journalrapport

 • Besøk av familien, måltider og sosiale aktiviteter for hjelpetrengende

 • God kommunikasjon og samhandling med beboere som har demenstilstand og personer med nedsatt kognitiv evne

Hovedbud­skapet er hvordan vi kan bidra til å skape en god hverdag for den hjelpetrengende ved hjelp av persontilpasset omsorg, støtte og veiledning.

Kurset tar også opp hvordan få til en god etterlevelse av retningslinjene for hygiene. Vårt mål er å gi en praktisk og konkret opplæring i god hygiene, med tanke på å forebygge sykdom og forhindre smittespredning i omgang med hjelpetrengende personer.

 • Riktig håndhygiene (håndvask og hånddesinfisering)

 • Bruk av hansker og smitteforebyggende utstyr

 • Hygiene i desinfiseringsrommet

 • Hygiene ved måltider

 • Hygiene ved toalettbesøk

 • Hvordan bistå beboere med personlig hygiene

Våre fleksible nettkurs for helseassistenter gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre en avsluttende prøve med faglærer. Bestått prøve gir deg kursbevis slik at du kan dokumentere kompetansen din på arbeidsmarkedet. Du kan selvfølgelig også kontakte læreren når du har spørsmål.

Kr 8370,-. Kurset må være betalt før oppstart.

Man kan søke om stipend til kurset fra Statens lånekasse for utdanning.

Nettkurs

Kontakt

Merethe Sutton

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.