AOF.no

Helse- og oppvekstfag VG1

Kurs ID: 501474

Oppstart

mandag 28. august 2023

Slutter

mandag 4. desember 2023

Tidsrom

Kl.02:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

mandag 11. september 2023

Pris

29500,-

Timeantall

Totalt: 207

Timer med foreleser: 207

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Sissel Irén Johansen Klingvall

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag er for deg som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller som barne- og ungdomsarbeider, men ikke har noe praksis.

Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag representerer ulike arbeidsområder innenfor tilbudet av oppveksttjenester og helse- og sosialtjenester.
Vg1 er felles undervisning for både helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeidere.

Etter Vg1 helse og oppvekst blir det to separate klasser.

Du må velge mellom:
Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget
før du starter på utdanningsløpet helse- og oppvekstfag.

Har du fellesfag fra tidligere kan du etter eksamener gå rett ut som lærling i 2 år. Har du ikke fellesfag fra tidligere må du ta et år nummer 2 med fellesfag for å få et fullverdig kompetansebevis før du går ut som lærling i 2 år. Du har også mulighet for å avlegge en eksamen VG3 Praksiskandidat for så å jobbe deg opp til 8700 timer med praksis. Da er du ikke lærling. Da er det ikke krav til fellesfag

Utdanningsprogrammet i Helse- og oppvekstfag passer for personer som ikke har utdanning fra før, eller som ønsker å bytte yrke, og som trives med å gi andre mennesker omsorg.

Det er ingen spesielle opptakskrav utover kompetanse tilsvarende norsk grunnskole, men hva den enkelte har av utdanning fra tidligere er avgjørende for hva man eventuelt trenger av fellesfag.

For deltakere med norsk som 2. språk må man ha norskkunnskaper på B1-nivå.

Vg1 – Helse- og oppvekstfag: Deltakeren starter med helse og oppvekst som er grunnleggende utdanning.

Hovedområdene i læreplanen er:

  • Helsefremmende arbeid

  • Yrkesforståelse og yrkesidentitet

  • Kommunikasjon og samhandling.

Har man ikke noe relevant praksis må man også ha 210 timer praktisk yrkesfaglig fordypning i tillegg.

Se lenke til læreplan for mer informasjon
Læreplan

Undervisningen foregår i klasserom. Som supplement til klasseromsundervisningen får deltakeren tilgang til AOFs læringsplattform Acampus. I tillegg er deltakeren ute i praksis 2 dager per uke. Praksisplass skaffer deltakeren selv.

Generelt:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Viken Fylkeskommune sine nettsider. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Kurspris. Deltaker betaler selv for utdanningen. Utdanningen er Lånekassefinansiert.

Videregående opplæring for voksne (lanekassen.no)

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Sissel Irén Johansen Klingvall

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.