AOF.no

Psykisk helse for barn og unge, digitalt kurs

Kurs ID: 501622

Oppstart

torsdag 27. oktober 2022

Slutter

torsdag 27. oktober 2022

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

mandag 24. oktober 2022

Pris

1800,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Barn og unges selvfølelse og selvtillit er i stor grad påvirket av de omgivelsene de lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Psykisk helse starter i barnehagen – «barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sa professor emiritus i helsepsykologi og bl.a. tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Arne Holte.

Det skrives og snakkes mye om barns og unges psykiske helse for tiden. Barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.
Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer,  og femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien - de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.
Barnets selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem det er. Dette er i stor grad påvirket av de omgivelsene de lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

-

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne økt kompetanse på;
 Hva er psykiske helse?
 Hva er tilknytning?
 Sentrale perspektiver ang. tilrettelegging for trygghet og livsglede
 Trygghetssirkelen – bevegelse mellom tilknytning og utforskning
 Hvordan forstå og hjelpe de utrygge barna?
 Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
 Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
 Barns utvikling knyttet til identitet.
 Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling.
 Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus.

Styrke barnas nærpersoner i å ivareta barn på en utviklingsmessig og ivaretakende måte i en hektisk hverdag

Digitalt kurs 27. oktober, kl 15:00-19:00

-

Deltakeravgift, kr. 1.800,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 24.10.2022.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.