AOF.no

Utviklingsforstyrrelse – atferd og seksualitet, digitalt kurs

Kurs ID: 501620

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 17. oktober 2022

Tidsrom

Kl.12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

onsdag 12. oktober 2022

Pris

1800,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonale planer er vi forpliktet til å sikre at det ikke legges unødige hindringer i veien for at utviklingshemmede skal ha et godt seksualliv – også hvor det i enkelte tilfeller kan nedprioriteres grunnet smittevernhensyn og andre organisatoriske hensyn.

Mange tjenesteytere og omsorgspersoner opplever seksualitet hos pykisk utviklingshemmede som et problem. De fleste har så liten erfaring med temaet at de føler seg maktesløse og usikre i hverdagen.

Hva er et atferdsproblem, for hvem er det et problem, hvorfor er det et problem og hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes bedre i samhandling?

Hvordan kan vi samle informasjon og forsøke å avdekke hvilke forhold atferden samvarierer med?

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Kurset er tilrettelagt for ansatte i kommunale helsetjenestesystem som

 • Sykepleiere

 • Vernepleiere

 • Aktivitører

 • Miljøterapeuter

 • Miljøarbeidere

 • Hjelpepleiere

 • Nærpersoner i kommunale omsorgsboliger

 • Personer som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig

 • Ansatte i skolen

Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

-

Presentasjonen belyser følgende emner;

 • Diagnostisk status – hva innebærer det for dem selv og nettverket

 • Atferd, frustrasjon og aggresjon

 • Hvorfor gjør de som de gjør? - ulike hypoteser.

 • Hva bør vi gjøre?

 • Seksualitet - vi er seksuelle fra vi er født - seksuell utvikling/seksuell skjevutvikling

 • Etiske spørsmål

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblandt autisme), og deres omgivelser.

 • Felles forståelse av atferd, inkl. seksualisert atferd

 • Bevissthet omkring atferdens funksjon

 • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling

 • Forholde seg til seksuell frustrasjon, seksuell skjevutvikling og seksuell utagering

Digitalt kurs 17. oktober, kl 12:00-16:00

-

Deltakeravgift, kr. 1.800,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 13.10.2022.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.