AOF.no

Havbruksoverenskomsten Vestland

Region Vest inviterer tillitsvalgte og medlemmer i Vestland på kurs i Havbruksoverenskomsten.

Kurset kjøres på Quality Edvard Grieg hotell på Sandsli, 17.september til 18.september.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

17.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Vestland

Quality Hotell Edvard Grieg

Sandsliåsen 50

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Mål for læring:
Benytte Havbruksoverenskomsten som et verktøy, få forståelse for arbeidstid og vaktordninger, tillitsvalgtes rolle og oppgaver, involvering og utsettelse av arbeid.de forskjellige reglene og rollene i forbindelse med gjennomføringen av et møte

Kostnad: Kurset er gratis.

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 177/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Interessert i noen av disse?