AOF.no

Grunnleggende digital kompetanse for operativt personell innen avfalls- og gjenvinningsbransjen – Bransjeprogram – 2023

Kurs ID: 502413

Oppstart

onsdag 13. september 2023

Slutter

onsdag 8. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 13. september 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant arbeidserfaring fra Avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker økt kompetanse innen digitale ferdigheter?

Jobber du som medarbeider innen avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Ansatte innen avfalls- og gjenvinningsbransjen som ønsker økt digitale ferdigheter.

  • Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.

  • PC med kamera og mikrofon.

·       Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»

·       Enkelt bruk av Officepakken (Outlook, Excel, Word, filbehandling)

·       Forståelse av server vs sky (Sharepoint, Onedrive, på pc)

·       Bruk av samhandlingsplattform

·       Kildekritikk og nettvett, GDPR

·       Informasjonssikkerhet (phishing mm)

·       Bruk av sosiale medier i arbeidssituasjonen

·       Kvalitet på data (grunnlag for beslutninger – analyse)

·       Diskusjon om bruk av digitale løsninger i arbeidshverdagen (bruk av bilder, stempling, kvalitetssystem, ruteplan, farlig avfall mm – melde avvik og QR kode

Digitale ferdigheter innebærer at en forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Har en økt bevissthet i forhold til nettvett og digital dømmekraft.

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede i sanntid, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Ingen.

Finansiert med midler fra bransjeprogrammet avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.