AOF.no

Globaliseringskolen 2024

Kurs ID: 504651

Oppstart

torsdag 25. april 2024

Slutter

tirsdag 30. april 2024

Tidsrom

Kl.12:40 - 12:40

Påmeldingsfrist

onsdag 28. februar 2024

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Utland

Storbritannia

Kontakt

Josephine Bakke

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Behovet for internasjonalt samarbeid vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

Globale utfordringer krever globale løsninger. Hensikten med skolen er å bygge bro mellom naboer for å fordype seg i disse utfordringene, for å sammenlikne de ulike faglige kulturene og for å utforske fellesløsninger.

Arbeidsspråket under hele skolen er engelsk slik at norske deltakere får rikelig anledning til å praktisere sine engelskkunnskaper i en meningsfull ramme.

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, på alle nivåer, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å utforske internasjonale relasjoner. Det kan være

 • tillitsvalgte i internasjonale konsern

 • tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser

 • tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid

 • tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Skolen er satt sammen av 8-10 norske deltakere og 8-10 deltakere fra det britiske forbundet Unite, Yorkshireregionen.

 • Deltakerne skal ha en god muntlig framføringsevne på engelsk og kunne delta i samtaler om emner relatert til arbeidslivet.

 • Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Temaer som tas opp på kurset kan variere fra år til år og ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger. Temaene kan være innenfor følgende områder:

 • Fagbevegelsens struktur og organisering i Norge og Storbritannia.

 • Det politiske systemet i Norge og Storbritannia.

 • Globalisering, arbeidsinnvandring og sosial dumping.

 • Forholdet mellom fagbevegelsen og politiske partier i Norge og Storbritannia.

 • Internasjonale og globale strategier i fagbevegelsen.

 • Livslang læring og fagbevegelsen i Norge og Storbritannia.

Et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring stiller fagbevegelsen, dens medlemmer og tillitsvalgte overfor store organisatoriske, faglige og personlige utfordringer. AOFs ser det som sin oppgave å bidra til at fagorganiserte på alle nivå skal kunne velge blant oppdaterte og utfordrende opplæringstilbud.

AOF, i samarbeid med LO og fagforbundene, utvikler opplæringstilbud som:

 • formidler og styrker arbeiderbevegelsens verdigrunnlag

 • styrker deltakernes evne til refleksjon og læring

 • stimulerer til selvstendighet og kritisk tenkning

 • bidrar til å se helheter og sammenhenger

 • tar deltakere med lese- og skriveproblemer på alvor

 • dokumenterer kursinnholdet og hvordan deltakerne har arbeidet med stoffet

 • grundig evaluerer læringen opp mot klare og entydige mål.

Læringsmål:

Behovet for internasjonalt samarbeid vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

Globale utfordringer krever globale løsninger. Hensikten med skolen er å bygge bro mellom naboer for å fordype seg i disse utfordringene, for å sammenlikne de ulike faglige kulturene og for å utforske fellesløsninger.

Arbeidsspråket under hele skolen er engelsk slik at norske deltakere får rikelig anledning til å praktisere sine engelskkunnskaper i en meningsfull ramme.

Kurset er et samarbeid mellom AOF Norge, Unite, Yorkshire region og går en gang per år. Skolen er ca. 1 uke og alternerer mellom Norge og Yorkshire. Kurssted i Norge og Yorkshire kan variere og velges i forhold til temaene som skal behandles.

Innledninger og diskusjoner i plenum. Diskusjoner i nasjonale grupper og i tverrgrupper. Pararbeid tas også i bruk.

Besøk på arbeidsplasser, i fagforbund og fagbevegelsens skoler der hvor det er relevant og hensiktsmessig.

Det sosiale aspektet i kurset betyr at det er mulighet for å praktisere engelsk muntlig gjennom hele oppholdet, om det er i Norge eller Yorkshire.

Veilederne fra Norge skal være kvalifiserte og/eller godt erfarne engelsklærere med erfaring fra undervisning med tillitsvalgte. Det skal være veiledere fra AOF med gruppa for

 • å koordinere helheten i kurset.

 • å samarbeide med kollegaene i Yorkshire om planlegging og gjennomføring av skolen.

 • å skape en faglig og sosial ramme rundt gruppa under hele oppholdet.

Dette kurset har ingen eksamen.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset (kursavgift, hotellopphold, reisekostnader og ev. tapt arbeidsfortjeneste).

Utgiftene dekkes etter AOFs satser.

Utland

Storbritannia

Kontakt

Josephine Bakke

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.