AOF.no

Glassfaget Vg3 – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 503381

Oppstart

mandag 11. mars 2024

Slutter

mandag 25. november 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 8. april 2024

Pris

24600,-

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i glassfaget får du den kompetansen du trenger til å velge riktige materialer, arbeidsteknikker og utstyr som bidrar til å ivareta eksisterende og nye konstruksjoner. Du vil kunne sikre en god håndverksmessig utførelse og skape estetiske, miljø- og energieffektive glassprodukter.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til glassfagarbeider.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Videreforedling av glass

Kjerneelementet videreforedling av glass handler om å bearbeide glass industrielt til interiør- og eksteriørbruk. Det handler om å produsere glassløsninger som tar hensyn til ulike forhold og ulike kunders behov. Å velge materialer ut fra oppdrag og legge til rette for sortering og gjenvinning av glass inngår i kjerneelementet.

Glassmontering

Kjerneelementet glassmontering handler om å montere glass og andre elementer i bygg, interiør og transportmidler. Det handler om å velge materialer, verktøy og produksjonsmetoder med hensyn til ressursbruken og miljøet, og om å sikre rutiner for behandling av farlig avfall. Å forstå og bruke tegninger og beregninger til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppdrag inngår i kjerneelementet.

Glasshåndverk, service og vedlikehold

Kjerneelementet glasshåndverk, service og vedlikehold handler om å reparere, utføre service på og vedlikeholde glass, plast, elementer og beslag. Kjerneelementet handler også om å ramme inn bilder, kunst og gjenstander i glass. Å bruke materialer, utstyr og teknikker som bidrar til riktig bruk av glass og fremmer det estetiske uttrykket er også en del av kjerneelementet. Det handler videre om å bruke fagterminologi til å vurdere faglige løsninger og prosesser.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i konstruksjon av glassprodukter i bygg, interiør og transportmidler. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

 • planlegge bearbeiding, konstruksjon og montering av glassprodukter etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og reflektere over konsekvensene av å ikke følge kravene

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og reflektere over konsekvenser av feilbruk

 • utføre grunnleggende førstehjelp

 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, vurdere muligheter for gjenbruk og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

 • montere glass med kitt og stift og drøfte hvordan tradisjonelle arbeidsmetodene ivaretar fagets egenart og utvikling

 • velge verktøy, skjære og bearbeide glass, kartong, tre, plast og metaller og vurdere konsekvenser av feilvalg

 • kommunisere med andre faggrupper og kunder om arbeidsoppdrag og presentere løsningsforslag i tråd med estetiske krav

 • bruke fugemasse og lim, forstå hvordan disse virker sammen og vurdere hvordan bindemidlenes egenskaper påvirker de ferdige konstruksjonene

 • velge, bruke og vedlikeholde maskiner, redskaper og utstyr

 • diagnostisere, feilsøke og kalibrere digitale og elektriske komponenter og kontrollere ferdig produkt

 • lage komponenter ved bruk av datamaskinbasert nummeringsstyring

 • montere og justere lås og beslag

 • montere glass og tilhørende elementer etter tegninger og beskrivelser og dokumentere arbeidet i tråd med gjeldende regelverk

 • montere og vedlikeholde systemer for solavskjerming og innsynsskjerming

 • gjøre rede for funksjonen og virkemåten til smarte glass og vurdere løsninger for fornybar energi der glasset er det bærende elementet

 • velge glassløsninger ut fra kravspesifikasjoner i henhold til standarder og preaksepterte løsninger og reflektere over hvordan ulike glassløsninger påvirker sikkerhet, energibruk, innemiljø, dagslys, støy og komfort

 • montere glass i kjøretøy i tråd med spesifikasjoner og dokumentere arbeidet i tråd med gjeldende regelverk

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og reflektere over krav og forventinger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende yrkesfelleskap

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

 

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.