AOF.no

Geneveskolen 2023

Kurs ID: 502116

Oppstart

torsdag 20. april 2023

Slutter

søndag 18. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

torsdag 8. desember 2022

Timeantall

Totalt: 176

Timer med foreleser: 176

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

OSLO

Torggata 12

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

En kurs om fackföreningars och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld.

Kursens deltagare möter hela världens arbetsliv på FN-organet ILO:s konferens i Genève i juni 2023

Kursen vänder sig till aktiva i fackföreningar och folkrörelser i alla nordiska länder, för kulturellt utbyte och språkförståelse inom Norden

Detta är Genèveskolan:

Kursen startade redan år 1931. Det är en årlig kurs som samlar deltagare från hela Norden.

Under cirka tre veckor i juni följer deltagarna FN-organet ILOs internationella arbetskonferens på plats i Genève, Schweiz.

Deltagarna inleder med att samlas på en förkurs i Runö, Sverige under våren och genomför även ett mellanliggande distansarbete på nätet.

Preliminära datum 2023 – kursens tre delar:

Del 1: Förkurs i Runö, 20-23 april 2023

Del 2: Mellanliggande grupparbete inför ILC & digitala träffar

Del 3: Huvudkurs i Genève, 1-18 juni 2023

Observera att deltagande i samtliga kursdelar är obligatoriskt.

MERK: Søknadfrist: 08.12.2022

Antagningsbesked sänds ut i januari 2023.

Tillitsvalgte med interesse for internasjonale spørsmål.

"Skolan är öppen för alla, men vänder sig främst till yngre aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa folkrörelserna, som inom sina egna organisationer visat vilja att göra en insats i det internationella samarbetet inom och utom Norden" (§ 3 i skolans stadgar).

Föreläsningar och inläsning sker till stor del på engelska.

Inom kurskollektivet använder vi i huvudsak våra respektive modersmål med undantag av finskspråkiga finländare, islänningar och grönlänningar som bör förstå och kunna göra sig förstådda på danska, norska eller svenska.

En stor del av kursen består av arbete i projektgrupper. Därför är det viktigt att deltagarna har erfarenhet av frivilligt studiearbete.

Deltagarna bör även ha ett dokumenterat intresse för nordiska, internationella och fackliga frågor, antingen genom att praktiskt ha arbetat kring detta, eller genom att ha deltagit i studiecirklar eller kurser i dessa ämnen.

- Internasjonalt samarbeid og internasjonalt regelverk,
- ILO og andre internasjonale organisasjoner
- oppmuntre fagforeningsarbeid nasjonalt og internasjonalt økende
- Nordisk felleskap

Skolens mål er å øke fellesskapet og forståelsen for det nordiske samarbeidet, øke bevisstheten om ILO og dens generelle arbeid, og å øke bevisstheten om globalisering og internasjonalisering.

Fire dagers forkurs i Stockholm + en hjemmeperiode med oppgaveløsning over nettet, og tre ukers opphold i Genève.

Preliminära datum 2023 – kursens tre delar:

  • Del 1 Förkurs i Runö, 20-23 april 2023

  • Del 2 Mellanliggande grupparbete inför ILC & digitala träffar

  • Del 3 Huvudkurs i Genève, 1-18 juni 2023

    Observera att deltagande i samtliga kursdelar är obligatoriskt.

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste). Alt etter AOFs satser.

Oslo

OSLO

Torggata 12

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.