AOF.no

Generell studiekompetanse – Norsk Vg1, Vg2, Vg3 for minoritetsspråklige

Kurs ID: 503478

Oppstart

mandag 11. september 2023

Slutter

mandag 10. juni 2024

Tidsrom

Kl.08:15 - 15:30

Påmeldingsfrist

mandag 16. oktober 2023

Pris

21000,-

Timeantall

Totalt: 200

Timer med foreleser: 200

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Haugesund

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Drømmer du om høyere utdanning? Studiekompetanse åpner for et hav av muligheter innen videre utdanning. Med våre enkeltfagskurs kan du skreddersy din studiekompetanse og sette sammen fag etter dine behov.

Kurset er for minoritetsspråklige som ikke har bestått B1 nivå skriftlig og muntlig, eller som ikke har gode nok skriftlige ferdigheter i norsk – tilsvarende fullført norsk grunnskole. Test i norsk må avlegges.

I løpet av høsten gis det 30 ekstra timer med undervisning for å ivareta manglende basisferdigheter. 

Norsk er et grunnleggende fag i allmennutdanningen. Ikke bare har det stor egenverdi, men det er også nødvendig som en plattform for de andre fagene. Det å mestre morsmålet er en forutsetning for å kunne formulere tanker og følelser, utvikle personlig, kulturell og etisk identitet, estetisk sans, samt evnen til å orientere seg i samfunnet.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til i september. Meld deg på så holder vi deg informert.

Voksne minoritetsspråklige som ønsker generell studiekompetanse eller som ønsker å forbedre karakterer fra videregående skole.

Minoritetsspråklige som ikke har bestått B1 nivå skriftlig og muntlig, eller som ikke har gode nok skriftlige ferdigheter i norsk.

Må kunne dokumentere kunnskap og kompetanse på nivå med norsk grunnskole.

Norsk er et grunnleggende fag i allmenutdanningen. Ikke bare har det stor egenverdi, men det er også nødvendig som plattform for de andre fagene. Det å mestre morsmålet er en forutsetning for å kunne formulere tanker og følelser, utvikle personlig, kulturell og etisk identitet, estetisk sans samt evnen til å orientere seg i samfunnet. Undervisningen følger læreplanen i Norsk Vg3 og faget omfatter både Vg1, Vg2 og Vg3

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norskfaget i videregående opplæring og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Alle fag avsluttes med privatisteksamen. Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september, og for våren er det 1. februar. All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via https://privatist.inschool.visma.no/

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Rogaland

Haugesund

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.