AOF.no

Generell studiekompetanse 23/5

Kurs ID: 502466

Pris

52850,-

Timeantall

Totalt: 1121

Timer online: 1121

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i søknadsåret, dekke alle de 6 obligatoriske fagene vi tilbyr i denne pakken, og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordanopptak.no for mer informasjon.

Voksne som ønsker å oppnå generell studiekompetanse som har fylt 23 år og har minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning.

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i søknadsåret, dekke alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken, og dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. Se www.samordanopptak.no for mer informasjon.

Undervisningen gjennomføres i henhold til læreplanene i følgende fag som gir studiekompetanse:

Norsk

Matematikk 1P + 2P

Naturfag

Historie

Engelsk

Samfunnsfag

I denne kurspakken for kursdeltaker opplæring ut i fra offentlig godkjent læreplan.

Fagene som inngår i pakken er:

Norsk

Matematikk 1P

Matematikk 2P

Naturfag

Historie

Engelsk

Samfunnsfag

For innsikt i det enkelte læreplanmålet se Utdanningsdirektoratets side (udir.no)

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. For enkelte nettkurs blir du tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.  

 

Norsk: Hovedmål skriftlig, sidemål skriftlig og muntlig eksamen
Matematikk 1P+2P: 2 skriftlige eksamener
Naturfag: Muntlig-praktisk eksamen
Historie: Muntlig eksamen
Engelsk: Skriftlig og muntlig eksamen
Samfunnsfag: Muntlig eksamen

Fagkoder
Norsk hovedmål skriftlig: NOR1211
Norsk sidemål skriftlig: NOR1212
Norsk muntlig: NOR1213
Matematikk 1P+2P: MAT1019+MAT1015
Naturfag: NAT1007
Historie: HIS1003
Engelsk skriftlig: ENG1007
Engelsk muntlig: ENG1108
Samfunnsfag: SAF1001

Godkjent for søknad i lånekassen

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.