AOF.no

Generell studiekompetanse – 23/5 regelen

Kurs ID: 503421

Oppstart

mandag 11. september 2023

Slutter

mandag 10. juni 2024

Tidsrom

Kl.08:15 - 15:30

Påmeldingsfrist

mandag 16. oktober 2023

Pris

64900,-

Timeantall

Totalt: 700

Timer med foreleser: 700

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Haugesund

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Denne programpakken dekker fagene som kreves fra allmennfaglig studieretning:

 • Norsk Vg1, Vg2, Vg3

 • Norsk Vg1, Vg2, Vg3 for minoritetsspråklige

 • Engelsk Vg1

 • Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige

 • Matematikk 1P+2P

 • Naturfag inkl. lab Vg1

 • Samfunnskunnskap Vg2

 • Historie Vg3

Det å melde seg på full plass dag, gir rabatt i forhold til å melde seg på enkeltfag. 

Tillegg i pris ved valg av:

Norsk Vg1,Vg2,Vg3 for minoritetsspråklige: 3.000,-

Undervisningen vil foregå mandag - fredag på dagtid, mellom kl. 08.15 og 15.30. Rammetimeplan utarbeides i siste halvdel av august. Ved oppstart vil det foreligge undervisningsplaner for hvert enkelt fag. 

For å få generell studiekompetanse på denne måten må du i tillegg til de 6 fagene være fylt 23 år og ha 5 års yrkeserfaring, fagbrev eller omsorgsarbeid i hjemmet . Annen skolegang og militærtjeneste regnes med. Samordna opptak har alltid oppdatert informasjon om 23/5-regelen.

Voksne som ønsker generell studiekompetanse eller voksne/ungdom som ønsker å forbedre karakterer fra videregående skole.

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Programpakken krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for en rekke utdanninger på høgskole og universitet. 

Dersom du er usikker på hvilke fag du trenger eller trenger veiledning i forhold til utdanningsvalg, er dette noe vi tilbyr gratis. De som deltar på opplæring hos oss, får også gratis veiledning underveis både i forhold til undervisningen som pågår og i forhold til fremtidige planer. Ta kontakt med vår kompetanserådgiver for avtale. 

Undervisningen gjennomføres i henhold til læreplanene i følgende fag som gir studiekompetanse: 

 • Norsk

 • Matematikk

 • Engelsk

 • Naturfag

 • Historie

 • Samfunnsfag

Fullføre og bestå eksamener i følgende fag på studiespesialisering: 

 • Norsk

 • Matematikk

 • Naturfag

 • Historie

 • Engelsk

 • Samfunnsfag

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Våre lærere

Våre lærere er interesserte og engasjerte i faget sitt og jobber for at du skal lykkes. For oss er det viktig å vite hva du som deltaker mener om undervisningen og oppfølgingen du får. I løpet av skoleåret ber vi derfor våre deltakere om å evaluere bl.a. lærerne våre. Evalueringen er anonym. Vi har tillitsvalgte i alle klasser og har en god dialog med disse gjennom skoleåret. Dette gjør vi som et ledd i at du skal lykkes med de valgene du har tatt. 

Alle fag avsluttes med privatisteksamen. Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september, og for våren er det 1. februar. All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via https://privatist.inschool.visma.no/

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Rogaland

Haugesund

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.