AOF.no

G8 lastebilkranfører – sertifisert sikkerhetsopplæring – Kombinert undervisning

Kurs ID: 502827

Oppstart

mandag 20. mars 2023

Slutter

fredag 31. mars 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 13. mars 2023

Pris

11400,-

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Lastebilkraner brukes i mange sammenhenger, både på land og til vanns. I bransjer som bygg, anlegg, industri, transport og varehandel er bruken av lastebilkran utbredt. En lastebilkranfører har et stort ansvar og manglende kompetanse kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker, maskiner og gods.

Kurset passer for alle som skal kunne bruke lastebilkran som arbeidsutstyr på lovlig måte, jfr. forskrift om utførelse av arbeid § 10.3.

Det er ingen krav til forkunnskaper. Språknivå: kursdeltaker bør beherske norsk (skriftlig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

Opplæringen består av fem teoretiske og praktiske moduler:

Modul 1: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.3: Sikker bruk av løfteredskap

Modul 2.8: Teori - Lastebilkran

Modul 3.8: Praktisk bruk 

Modul 4.8: Kjørepraksis og oppkjøring

Arbeidstilsynets opplæringsplaner

Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Riktig bruk av lastebilkraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Opplæringen er i henhold til krav i forskrift om utførelse av arbeid og følger arbeidstilsynets opplæringsplaner.

Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer og deretter praksis på aktuelt utstyr.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring.
Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet,
samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.
Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen.

Teoriprøver for modul 1.1, 2.3, 2,8. Praktisk prøve før kompetansekort utstedes.

Modul 1.1
8 timer teori: selvinstruerende nettkurs/e-læring

Modul 2.3
20. mars til 21. mars, kl. 08.00–16.00
16 timer teori – virtuell undervisning                    

Modul 2.8
29. mars til 30. mars, kl. 08.00–17.00
20 timer virtuell undervisning

Modul 3.8:

8 timer praktisk instruksjon på kran

Gjennomføring av modul 3.8 avtales med hver enkelt, avhengig av lokasjon.

Modul 4.8
24–40 timer est.           

  • Alternativ A
    Praksis m/fadderavtale og oppkjøring (kr 2 500 for oppkjøring)

  • Alternativ B
    Praksis m/instruktør og oppkjøring. Pris etter nærmere avtale.

Pakke pris eks. modul 4                                           
kr 11 400                           

Merk: Dersom du kan dokumentere gjennomført modul 1 og 2.3, vil du få godskrevet dette, og starte rett på modul 2.8.

For opplæringskontor, skoleelever/studenter, vernepliktige/forsvaret, bedriftsinterne kurs mv. gis det rabatt etter nærmere avtale. Ved tilrettelagt oppkjøring hvor det er lang reisevei for instruktør, kan det forekomme tillegg i prisen. Kursmateriell kommer i tillegg til kursprisen.

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.