AOF.no

FYKO 2023

Kurs ID: 501964

Oppstart

fredag 3. mars 2023

Slutter

søndag 5. mars 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

søndag 15. januar 2023

Timeantall

Totalt: 16

Timer med foreleser: 16

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset: 
Joakim Silkoset
joakim.silkoset@lo.no
tlf: 95 20 29 71

Unge medlemmer og tillitsvalgte mellom 18-35 år som ønsker å lære mer om, og kanskje engasjere seg aktivt i fagbevegelsen

Man må være medlem i et LO-forbund, og mellom 18-35 år for å kunne delta på dette kurset.

FYKO er en student- og ungdomskonferanse hvor alle medlemmer i LO-forbund i alderen 18-35 er velkommen. Kurset tar for seg det grunnleggende i det å være medlem, og omtrent alle som har deltatt på en fabelaktig artig helg som FYKO sitter igjen med gode erfaringer, nye venner og mer kunnskap om hva de kan få ut av LO-medlemskapet sitt.
FYKO-helgen er faglig kurs og konferanse i samme pakke. Helgen arrangeres gjennom AOF (Arbeidernes opplysningsforbund).
I tillegg til interessante innlegg og parallelle sesjoner, er det konkurranser, gruppearbeid, fremføringer, forbundsvise samlinger og mye mer!
Detaljert program kommer senere, men meld deg gjerne på allerede nå da det er begrenset antall plasser.

-

-

Ingen prøver

Kursavgift : kr. 5 400,- (pris per 2022, ny sats for 2023 kommer)

Kurset er gratis for LO medlemmer med rettigheter i fondet dersom søknad blir godkjent av forbundet man tilhører.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF og be om å få tilsendt søknadsskjema ved behov.

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.