AOF.no

FTV 4, Drammen

Kurs ID: 502435

Oppstart

mandag 14. august 2023

Slutter

fredag 18. august 2023

Tidsrom

Kl.09:30 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 23. juni 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Quality River Station, Drammen

Kontakt

Hanne Aasgaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Faglig tillitsvalgt 4.

Medlemmer og tillitsvalgte.

FTV 1 - FTV 3, eller tilsvarende kompetanse.

 • Grunnleggende arbeidsrett

 • Arbeidstid

 • Stillingsvern

 • Diskriminering/trakassering

Etter kurset skal deltakerne kjenne til de ulike hovedprinsipper innenfor arbeidsrett. Deltakerne skal også få en god forståelse av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap til og få innsikt i:

 • hva det vil si å være organisert

 • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem

 • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen

 • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes

 • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region

 • hvordan deltakerne kan føle seg tryggere i rollen som leder

 • hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge

 • forståelse for sekretærens oppgaver og ansvar

 • avdelingens arbeidsoppgaver og virke

 • overenskomsten, avtaleforhold og regulering, og hvordan denne benyttes som verktøy for å bedre lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen

 • forbundets ideologiske forankring og nødvendigheten av å ha et faglig og politisk samarbeid

 • hva som engasjerer ungdom og ideer til hvordan drive ungdomsarbeid i egen klubb, avdeling og region

 • forbundets lokale studievirksomhet og bidra i det lokale studiearbeidet

 • de viktigste sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen slik at de har et godt grunnlag for videre forståelse for forbundets arbeid for lønns- og arbeidsvilkår

 • de forskjellige reglene og rollene i forbindelse med gjennomføringen av et møte

Dette er et ukeskurs, med overnatting. Det bestilles rom til de som melder seg på, såfremt det ikke gis annen beskjed. Kurset avholdes ved Quality Hotel Riverstation i Drammen.

Ingen avsluttende eksamen.

Kurset er gratis.

Viken

Quality River Station, Drammen

Kontakt

Hanne Aasgaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.