AOF.no

FTV 2 – for medlemmer i Fellesforbundet Indre Østland

Kurs ID: 502333

Oppstart

mandag 22. mai 2023

Slutter

torsdag 25. mai 2023

Påmeldingsfrist

onsdag 26. april 2023

Timeantall

Totalt: 25

Timer med foreleser: 25

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt Modul 2 - Grunnleggende forhandlinger, protokoller og regnskapsforståelse.

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Bør ha gjennomført FTV 1

Du får:

- kjennskap til kollektiv og individuell arbeidsrett

- kjennskap til hjemmel for forhandlingsrett

- opparbeide evne til å skrive gode og presise protokoller

- økt kompetanse til å planlegge og gjennomføre forhandlinger

- sette deg inn i og forstå bedriftsregnskap

·        Kjennskap til kollektiv og individuell arbeidsrett.

·        Når kan en forhandle og hvorfor -  forhandlingsrett.

·        Opparbeide evne til å skrive gode og presise protokoller.

·        Økt kompetanse på feltet regnskapsforståelse og –analyse for tillitsvalgte.

·        Kompetanse til å planlegge og gjennomføre forhandlinger.

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Kurset går over 4 dager, oppstart kl 09:30 dag 1 og avslutning dag 4 kl 15:30. Lunsj alle dager kl 13:00 og middag og kveldsaktiviteter for dem som overnatter.

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3,30 pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 168,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.