AOF.no

FTV 1 – Ny som tillitsvalgt for avdeling 103

Kurs ID: 502332

Oppstart

onsdag 15. februar 2023

Slutter

torsdag 16. mars 2023

Påmeldingsfrist

søndag 29. januar 2023

Timeantall

Totalt: 22

Timer med foreleser: 22

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Wood hotell

Tårnvegen 55

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Avd 103 inviterer sine tillitsvalgte til grunnkurs: "FTV1 – Faglig Tillitsvalgt 1"

Del 1: onsdag, 15.februar 2023 – torsdag, 16.februar 2023

Del 2: onsdag, 15.mars 2023 – torsdag, 16.mars 2023

Sted: Wood Hotel "Mjøstårnet" i Brumunddal

Forbundets tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Deltakerne skal gjennom kurset settes i stand til å kunne ivareta medlemmenes grunnlegende interesser på bedriften.

Kurset vil gi deg god oversikt over aktuelle lov og avtaleverk og hvordan bruke dette aktivt i tillitsvalgtsarbeidet.

Sette opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter.

Ivareta medlemsdemokrati og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftlighet.

Det bestrebes å gi kursdeltakerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt som tillitsvalgt og IKKE bare ha et verv i navnet.

Bli kjent med Fellesforbundet, og forbundets oppbygging og oppgaver.

Bli kjent med tillitsvalgtrollen, klubbarbeid, oppgaver og verktøy.

Bli kjent med Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven, se på hvordan den er oppbygd og hvordan bruke den.

Få en innføring i tariffoppgjør, forhandlinger og protokollskriving.

Kurset er satt opp som et dagskurs uten overnatting.

Kaffe og rundstykker/frukt ved oppmøte kl. 08:30 (alle dager) lunsj (alle dager)

Del 1 / onsdag, 15.februar 2023 – torsdag, 16.februar 2023

Del 2 / onsdag, 15.mars 2023 – torsdag, 16.mars 2023

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Wood hotell

Tårnvegen 55

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.